Такса за участие

Сумата е освободена от ДДС на основание ЗДДС чл.41, т.1, буква “а”

ЗАЕТИ МЕСТА ДО 12 СЕПТЕМВРИ
477 / 500

PRO

25 курса

800 лв.

900 лв.

спести -100 лв. до 06.03.2023

2 x 425 лв.

2 x 475 лв.

спести -50 лв. до 06.03.2023
  • Изпити и сертификати
  • Удостоверение от МОН
  • Общество от специалисти
  • Въпроси и упражнения с лектор
  • 50% отстъпка за следващ сезон
  • Бонуси
КАНДИДАТСТВАЙ

НАЙ-ДОБРА ОФЕРТА

Lite

8 курса

750 лв.

850 лв.

спести -100 лв. до 06.03.2023

2 x 400 лв.

2 x 450 лв.

спести -50 лв. до 06.03.2023
  • Общество от специалисти
  • Въпроси и упражнения с лектор
  • 50% отстъпка за следващ сезон
КАНДИДАТСТВАЙ

Какво включват плановете:

Pro пакет Lite пакет
Достъп до 30.10.2023 25 курса 8 курса
Онлайн уебинари с лектор
Достъп до общество с участници
Въпроси към лектор
Изпити и сертификати
Дипломна работа
Обратна връзка от лектор за дипломна работа
Удостоверение от МОН
Съдействие за стаж или работа

Какви бонуси получавате:

Pro пакет Lite пакет
17 бонус курса
Готови темплейти за работа
Запис на DigitalPRO Конференция
50% отстъпка за DigitalPRO 6.0

Каква гаранция получавате:

Pro пакет Lite пакет
Гаранция за възстановяване на такса

Допълнителна информация

Достъп до учебна платформа

Програмата стартира на 12.09.22г и приключва на 31.10.23г., когато се спира достъпа до учебната зона.


Гъвкаво онлайн обучение

Всички курсове са на запис и се отключват поетапно спрямо учебния календар, като всеки участник ще може да учи в удобно за него време, място и темпо на обучение.


Уебинари на живо с лектори

Към всеки основен курс има планирани онлайн уебинари на живо с фиксирани дати, в които лекторите споделят опит, отговарят на въпроси и обсъждат теми от курса и казуси на участниците.

 

Дипломиране

Веднъж годишно се организира PRO празненство с куверти, на което ще раздадем дипломи на успешно завършилите курсисти и ще се забавляваме заедно.

DigitalPRO е лицензиран център за Професионално Обучение към НАПОО от Министерски съвет. (Национална Агенция за Професионално Образование и Обучение).

Този лиценз гарантира на всички участници, че обученията в програмата ни се провеждат съгласно ДОИ (Държавните образователни изисквания) и по закона за професионалното образование и обучение, DigitalPRO има правото да издава държавно признати удостоверения от МОН за придобиване на степен на професионална квалификация в направление “Маркетинг и Реклама“.

След успешното преминаване на финален изпит в програмата DigitalPRO, участниците получават държавно признат документ от МОН, който удостоверява придобитите знания в програмата, както и индивидуални сертификати за всеки преминат курс.

 

Съгласно ДОИ (Държавните образователни изисквания) и по закона за професионалното образование и обучение, всеки одобрен курсист в DigitalPRO трябва да предостави 2 задължителни документа, изискуеми от МОН, за да вземе участие в програмата.

1/ КОПИЕ НА ДИПЛОМА ЗА СРЕДНО/ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Задължително условие за всеки курсист е да покрива минимално входящо образователно равнище, удостоверено с документ, който доказва, че обучението по което желае да се обучава, не му е противопоказно.

2/ МЕДИЦИНСКА БЕЛЕЖКА ОТ ЛИЧЕН ЛЕКАР

Съгласно чл. 14, ал.3 , задължително условие за всеки курсист е да предостави медицински документ, доказващ, че участието му в обучението не е противопоказно на здравословното му състояние.

По време на Ранно записване се осъществява промоция за 72 часа, валидна от 14 до 16 май, 23:59ч със специална цена от 650лв за PRO пакет.

Записването се осъществява чрез плащане на депозит от 100лв, който запазва мястото на курсиста в програмата. Остатъкът от таксата за PRO пакет (550лв) трябва да бъде заплатен като втора вноска не по-късно от 1-ви Август 2022г, 23:59ч, когато приключва Нормалното записване за програмата. 

При ПЛАТЕН депозит, достъпът до обучителната платформа се активира и курсистът ще може да достъпи и гледа учебния видео курс Facebook Ads.

При НЕплатена остатъчна вноска от 550лв в уречения срок, достъпът до обучителната платформа се прекратява и ще може да се активира отново, само при доплащането на втората вноска.

Направен депозит не подлежи на възстановяване.

При избор на заплащане на таксата на 2 равни вноски, първата вноска трябва да бъде платена при записването ви за програмата (до 12 Септември), а втората вноска - не по-късно от 30 Ноември 2022г.

При НЕплатена втора вноска, достъпът до обучителната платформа се прекратява и ще може да се активира отново, само при доплащането на втората вноска.

Съгласно желанието на организаторите да се адаптират в полза на своите курсисти, те предоставят гаранция за гъвкавост при непредвидени обстоятелства и сигурност за възстановяване на такса за участие.

 

Гаранция за възстановяване на такса

Всеки курсист ще има правото да поиска възстановяване на таксата си за участие не по-късно от официалния старт на програмата DigitalPRO, планирано за 12.09.2022г.

Гаранцията за възстановяване НЕ Е валидна за плащане на частичен депозит по време на ранно записване, който служи за гарантиране на място в програмата.

До 12-ти Септември 2022г. ще бъде отворено записването за цялата програма DigitalPRO.

След това, ако желаете, можете да закупите индивидуален курс от програмата, който ви е интересен. 

Всеки курс е с цена от 300лв.

Индивидуалните курсове извън програмата на DigitalPRO включват изпит, ако участникът желае да получи Сертификат за допълнителна квалификация oт DigitalPRO.

Полагането на изпит е по желание на участника.

Всички курсове в програмата на DigitalPRO съдържат обучително съдържание за начинаещи, което се провежда само онлайн в платформата на DigitalPRO чрез предварително записани лекции (видео уроци) от лекторите, под формата на презентации и how-to видеа, които показват стъпка по стъпка как се практикува теорията в курса.

Съдържанието на лекциите ще обхване теория, терминология, методология и практически похвати за начинаещи и напреднали, както и примери и анализи от практиката.

Лекциите се отключват по предварително определена обучителна програма (календар) в ден Понеделник - в 12:00ч на обяд, като ще могат да се гледат неопределен брой пъти, за да може всеки участник да разбере и приложи практически наученото от курса.

Предвид различното темпо на обучаване от страна на участниците, решихме да добавим и възможност, която да позволи на всеки курсист да се обучава по собствено усмотрение.

Щом стартира определен курс, всички лекции се отключват наведнъж, така че всеки сам индивидуално да прецени кога и по кое време да ги гледа.

ВАЖНО:

*Отключването на всички лекции е възможно само за определения курс, който е подред в програмата, а не за предстоящите.

*Всеки участинк ще може да задава своите въпроси към лекторите в обща Facebook група.

Да. Към всеки един от основните курсове в програмата на DigitalPRO ще се организират допълнителни уебинари по време на съответния курс.

Уебинарите ще се провеждат със специализиран софтуер във общата Facebook група на DigitalPRO.

Те ще имат за цел да осигурят практическо прилагане на наученото в курса.

Лекторите ще подготвят специални упражнения, чрез които всеки студент да упражни своите теоретични знания на практика. 

За да проверите дали сте се справили успешно, всеки лектор ще предостави решение на всяко от упражненията, като отговаря на вашите въпроси и ви дава допълнителни съвети по време на уебинарите.

Да. Всеки участник ще има достъп до обща Facebook група, в която ще може да задава въпроси по определена тема и да отбележи лектора, към когото се обръща.

Също така към всички 8 основни курса, ще се проведат по 4 онлайн уебинара за участниците, където всеки лектор ще има възможност да отговаря на конкретните въпроси по неговите лекции, да разисква теми и да дава обратна връзка по казуси на самите участници.

Всеки участник в програмата разполага с достъп до обучителните видеа до 31.10.2023г.

След това достъпът се ограничава, тъй като следва предстоящо обновяване на съдържанието в курсовете.