Програмата стартира на 11-ти Септември 2021г. с официално откриване, организирано за участниците от DigitalPRO 4.0

Програмата завършва на 11-ти Септември 2022г. с тържествена церемония по връчване на Удостоверения за професионална квалификация и парти с всички участници;

Обучителната програма на DigitalPRO се сформира от общо 20 курса, като курсовете се разделят на 8 основни и 12 допълнителни.

Основните курсове са:

 

 • 1. Marketing Principles
 • 2. Marketing Strategy
 • 3. Web & Landing page Design
 • 4. SEO Marketing
 • 5. Creative & Copywriting
 • 6. Facebook Ads
 • 7. Google Ads
 • 8. Email Marketing


*Основните курсове се провеждат изцяло онлайн.

Бонус курсовете са:

 

 • 9. Instagram Marketing
 • 10. Influencer Marketing
 • 11. Linkedin B2B Sales
 • 12. B2B Marketing
 • 13. Video Marketing
 • 14. Viber Marketing
 • 15. Google Analytics
 • 16. Graphic Design Basics
 • 17. Online Reputation Management (ORM)
 • 18. Agency Management
 • 19. Freelance Business
 • 20. Счетоводство за Онлайн Бизнес

*Бонус курсовете се провеждат изцяло онлайн.

Моля, за най-пълна информация виж секция Календар в главното меню на нашия сайт, където са посочени всички дати и часове за обученията в програмата.

Благодарение на обратната връзка от всички участници в двeте издания на DigitalPRO, решихме да разделим обучителната програма на два етапа, с цел по-ефективно разпределение и усвояване на учебния материал.

Първият етап (основните курсове) е фокусиран върху предаване на задължителните и основни знания, които трябва да знае всеки дигитален маркетолог. Именно затова програмата стартира с 8 основни курса, които покриват всички задължителни дисциплини, нужни за постигане на дългосрочни резултати в дигиталното пространство.

Вторият етап (бонус курсовете) е фокусиран върху предаване на допълнителни знания, които допълват основните умения на учащия. Бонус курсовете дават на съответния участник възможност да избере по собствено желание кои точно допълнителни дисциплини да изучава, за да постигне заложените от него цели.

Предвид различното темпо на обучаване от страна на участниците, решихме да добавим и възможност, която да позволи на всеки студент да се обучава по собствено усмотрение.

Щом стартира определен курс, всички лекции се отключват наведнъж, така че всеки студент индивидуално да прецени кога и по кое време да ги гледа.

 

ВАЖНО:

*Отключването на всички лекции е възможно само за определения курс, който е подред в програмата, а не за предстоящите.

 

**Основните курсове**

1/ Основните курсове в DigitalPRO комбинират теоретично и практическо онлайн обучение за начинаещи и напреднали.

2/ Всеки основен курс се състои от видео уроци, категоризирани за начинаещи и напреднали.

3/Всички основни курсове се провеждат последователно по предварително обявена програма (календар) на сайта на DigitalPRO.

4/ Достъп до основните курсове имат участници с пакет Lite и пакет PRO.

 

**Бонус курсовете**

 

1/ Бонус курсовете в DigitalPRO се провеждат онлайн, като предоставят обучение под формата на видео лекции.

2/ Всеки бонус курс се състои от видео уроци, категоризирани за начинаещи и напреднали.

3/ Достъпът до всички бонус онлайн курсове се отключват на предварително обявена дата в календара на програмата DigitalPRO, след приключването на 8-те основни курса. За справка за конкретни дати, моля, вижте секция Календар в менюто на сайта.

4/ Достъп до основните курсове имат участници с пакет Lite и пакет PRO.

***Lite ПАКЕТ*** (oлекотен режим на обучение)

 

Пакет Lite е подходящ за хора, които желаят неангажиращо обучение с достъп до учебна зона и БЕЗ изпити, сертификати, практически задачи, обратна връзка от лектор и удостоверение от МОН.

 

Пакетът БЕЗ ИЗПИТИ включва:

 

 • 20 видео курса
 • Общество и Упражнения с лектор
 • Уроци в аудио формат (Podcast)
 • 50% отстъпка за следващ сезон

 

***PRO ПАКЕТ*** 

 

Пакет PRO e пододящ за хора, които желаят интензивно и ангажиращо обучение с учебен календар, изпити, дипломна работа, обратна връзка от лектор и удостоверение за професионална квалификация от МОН. 

 

Пакетът С ИЗПИТИ включва:

 

 • 20 видео курса
 • Общество и упражнения с лектор
 • Уроци в аудио формат (Podcast)
 • 50% отстъпка за следващ сезон
 • Изпити и сертификати
 • Държавен изпит
 • Дипломна Работа
 • Удостоверение от МОН

 

ВАЖНО:

САМО PRO пакетът предоставя на участника възможност за получаване на Удостоверение от МОН. Участник, закупил PRO пакет трябва да спазва заложените дати за изпити, упоменати в календара в учебната платформа на DigitalPRO.

Без преминати изпити за всеки от 8-те основни курса, без явяване на финален Държавен изпит и изготвяне на Дипломна работа, участникът не може да получи Удостоверение от МОН.

НУЖНИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В DIGITALPRO 4.0
 
 
Включването в DigitalPRO4.0 се осъществява чрез закупуване на един от двата пакета (PRO или Lite), в зависимост от предпочитанията на участника. Всеки един курсист (без значение от избора на пакет) трябва да бъде регистриран към програмата чрез предоставяне на определени документи.
 
Тъй като DigitalPRO e лицензиран център за Професионално Обучение към НАПОО от Министерски съвет, като организатори се налага да се съобразим с всички процеси за регистрация на участници, определени от държавната администрация. Регистрацията на всеки участник се осъществява, след като ни бъдат предоставени следните документи:
 
 
1/ Заявление за участие*
 
 • Член от нашия екип ще изпрати по имейл бланка от заявлението, в което трябва да попълните нужните данни. С цел улеснение и минимална ангажираност от ваша страна, попълването и подписването на заявлението ще се осъществи изцяло онлайн със специализиран софтуер за дигитален подпис.
 
2/ Медицински документи от личен лекар**
 
 • Медицинският документ се изисква, за да потвърди, че не е противопоказно за вас да се включите в обучение по компютърни умения и обучителните процеси не биха застрашили здравето ви. Документът е задължителен, предвид изминалата пандемична обстановка и важността на здравословното състояние на всеки участник в програмата. Документът трябва да е издаден не по-рано от 6 месеца преди началната дата на курса през месец Септември.
 
3/ Копие от диплома за средно или висше образование***
 
 • Според изискванията за професионално образование, всеки участник в нашата програма трябва да има документ за завършен 10-ти клас. Документът се изисква от НАПОО, за да потвърди, че покривате минималните изисквания, нужни за адекватното усвояване на материала в учебната програма на DigitalPRO.

 

Както вече споменахме, тези 3 документа са задължителни според НАПОО и МОН, ако желаете да участвате в нашата програма. Предвид нашите усилия да създадем иновация в професионалното образование, разбираме, че държавната администрация следва строги процедури, които може би изглеждат нерелевантни спрямо дигиталния свят, в който живеем.

От името на нашата организация бихме искали да се извиним предварително, ако предоставянето на тези документи създава дискомфорт. Силно се надяваме, че в бъдеще нашата програма ще предизвика полезни промени в административните процеси и хората ще имат повече възможности за улеснено и бързо присъединяване в професионалните обучителни програми.

 

ВАЖНО:

- Посочените документи трябва да се предоставят в 20 дневен срок, след като сте заплатили участието си в програмата.

- Необходимо е да спазите срока, защото в противен случай достъпът до обучителната зона за вашия профил НЯМА ДА се отключи при старт на програмата. Ще можем да ви възстановим достъпа, едва когато ни предоставите нужните документи.

- Всеки курсист трябва да предостави нужните документи, без значение дали е избрал пакет PRO или пакет Lite.

- Член от екипа на DigitalPRO ще ви предостави допълнителна информация по време на телефонния разговор, след вашата кандидатура за участие в програмата.

---------------

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

1/ *Заявление за участие в квалификационни курсове по част от професия в Професионално направление: 342 Маркетинг и реклама, Професия: 342020 Сътрудник в маркетингови дейности, Специалност: 3420201 Маркетингови проучвания.

2/ ** Медицински документ, удостоверяващ, че професията, за която се обучавате, не Ви е противопоказна. Документът може да е медицинско свидетелство, карта от медицински преглед, служебна бележка или друг медицински документ, издаден от лицензирано здравно заведение (поликлиника, медицински център, общопрактикуващ лекар, болница и др.), в който се удостоверява, че не Ви е противопоказно да се обучавате на компютърни умения. Документът трябва да е издаден не по-рано от 6 месеца преди началната дата на курса.

3/ *** Завършен първи гимназиален етап на основание ЗПУО или Х клас по реда на отменените: “Закон за народната просвета (ЗНП)” и “Закон за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план (ЗСООМУП)”. (Документ за завършен 10-ти клас).

Всички курсове в програмата на DigitalPRO съдържат обучително съдържание за начинаещи и напреднали, което се провежда само онлайн в платформата на DigitalPRO чрез предварително записани лекции (видео уроци) от лекторите, под формата на презентации и how-to видеа, които показват стъпка по стъпка как се практикува теорията в курса.

Съдържанието на лекциите ще обхване теория, терминология, методология и практически похвати за начинаещи и напреднали, както и примери и анализи от практиката.

Лекциите се отключват по предварително определена обучителна програма (календар) в ден Понеделник - в 12:00ч на обяд, като ще могат да се гледат неопределен брой пъти, за да може всеки участник да разбере и приложи практически наученото от курса.

Предвид различното темпо на обучение от страна на участниците, решихме да добавим и възможност, която да позволи на всеки курсист да се обучава по собствено усмотрение.

Щом стартира определен курс, всички лекции се отключват наведнъж, така че всеки сам индивидуално да прецени кога и по кое време да ги гледа.

ВАЖНО:

*Отключването на всички лекции е възможно само за съответния курс, който е подред в програмата, а не за предстоящите.

Всеки участник в програмата ще може да задава своите въпроси в затворена Facebook група.

До 10-ти Септември 2021г. ще бъде отворено записването за цялата програма DigitalPRO 4.0, в която се включват всички 20 курса.

След това, ако желаете, можете да закупите индивидуален курс от програмата, който ви е интересен. 

Всеки курс е с цена от 300лв.

Индивидуалните курсове извън програмата на DigitalPRO включват изпит, ако участникът желае да получи Сертификат за допълнителна квалификация oт DigitalPRO.

Полагането на изпит е по желание на участника.

Да. Към всеки един от основните курсове в програмата на DigitalPRO ще се организират допълнителни уебинари по време на съответния курс.

Уебинарите ще се провеждат със специализиран софтуер във общата Facebook група на DigitalPRO.

Те ще имат за цел да осигурят практическо прилагане на наученото в курса.

Лекторите ще подготвят специални упражнения, чрез които всеки студент да упражни своите теоретични знания на практика. 

За да проверите дали сте се справили успешно, всеки лектор ще предостави решение на всяко от упражненията, като отговаря на вашите въпроси и ви дава допълнителни съвети по време на уебинарите.

Да. Всеки участник ще има достъп до обща Facebook група, в която ще може да задава въпроси по определена тема и да отбележи лектора, към когото се обръща.

Също така към всички 8 основни курса, ще се проведат по 4 онлайн уебинара за участниците, където всеки лектор ще има възможност да отговаря на конкретните въпроси по неговите лекции, да разисква теми и да дава обратна връзка по казуси на самите участници.

Към всеки основен курс в програмата на DigitalPRO ще се организират уебинари на живо с лектора на курса, които ще се провеждат онлайн в общата Facebook група.

Уебинарите ще бъдат 3 типа:

 1. Откриващ - с цел представяне на лектора и курса.
 2. Практически - с цел упражняване на вече наученото от курса.
 3. Закриващ -  с цел отговаряне на въпроси и обсъждане на теми заедно с лектора.

 

Структура на уебинарите:

Седмица 1


1/ Понеделник - Старт на курса

*Откриващ Уебинар В 19:00ч до 20:00ч  с представяне на лектора и Q&A

2/ Четвъртък - Домашно 1

*Практически Уебинар от 19:00ч до 20:00ч с представяне на домашно от лектора по лекция 1 и лекция 2 + показно как се изпълнява задачата

Седмица 2

 

3/ Четвъртък - Домашно 2


*Практически Уебинар от 19:00ч до 20:00ч с представяне на домашно от лектора по лекция 3 и лекция 4 + показно как се изпълнява задачата.

 

Седмица 3ПАУЗА - от четвъртък до четвъртък свободно време за гледане на лекции и практика


4/ Четвъртък - Финален Уебинар с лектора


*Закриващ Уебинар от 19:00ч до 20:00ч с Q&A по курса

6/ Събота / Неделя - Изпит


*За курсове SEO, Google Ads и Facebook се пропуска уебинара с домашно в Седмица 1, тъй като те са изцяло теоретични и с цел поставяне на основа.

 

Важно: 

Уебинари се провеждат единствено за основните 8 курса, тъй като те са обвързани с практически упражнения. Към останалите 12 (бонус курса) не са включени практически задачи. Те са за надграждане на задължителните и основни знания от програмата и не влизат в оценяването на участниците.

Да. Всеки основен курс (първите 8 курса в програмата) ще има свой собствен междинен изпит от 20 тестови въпроса, които ще удостоверяват придобитите теоретични и практически знания от съответния курс.

- Тестовият изпит е с времетраене от 30 минути и оценката се пресмята автоматично на база отговорените въпроси.

- Участник, закупил PRO пакет (с изпити), трябва да спазва заложените дати за изпити, упоменати в календара в учебната платформа на DigitalPRO.

По време на всеки един от основните курсове (от 1-ви до 8-ми) ще се дават практически задачи/домашни, изготвени от лекора.

Чрез последователно извършване на домашните, всеки участник ще може да се подготви постепенно за своята Дипломната работа за края на годината. 

Всеки участник ще получава задачите от Дипломната си работа поетапно по време на всеки курс, но ще му бъде дадена свободата сам да прецени кога да ги извърши - дали по време на самия курс, когато лекторът води своите практически упражнения, или в друго удобно за участника време.


*Изпитите и практическите задачи/домашни са валидни само за участници с PRO пакет, които подлежат на сертификация от МОН. (Участниците със закупен Lite пакет не подлежат на изпити и не получават Удостоверение от МОН.)

*Участник, закупил индивидуален курс от програмата, също има възможност да се яви на изпит, ако желае да получи сертификат от DigitalPRO.

 

НОВ ПРОЦЕС ЗА ПОДГОТОВКА ПРЕДИ ИЗПИТ

В предстоящия сезон на DigitalPRO въвеждаме на нова практика с изпращане на .pdf файл към участниците, в който ще има насоки за подготовка преди изпит и списък с видеа, от които ще бъдат зададени изпитните въпроси в тестовете. Целта е за предоставяне на по-лесен, бърз и качествен процес за преговор и подготовка.

Оценяването в програмата DigitalPRO се състои от:

 • Междинен тестови изпит от 8-те основни курса, които ще сформират крайната оценка за всички основни курсове.

 

 • Тестовият изпит за всеки основен курс е с 20 въпроса и времетраене от 30 минути. Оценката се пресмята автоматично на база отговорените въпроси.

 

*Изпитите са валидни само за участници с PRO пакет, които подлежат на сертификация от МОН. Както и за участници, закупили отделен курс от програмата и желаят да получат сертификат oт DigitalPRO.

 

 • В края на програмата участниците с PRO пакет (сертифициране oт МОН) полагат Държавен изпит, който се състои от 60 тестови въпроса, базирани на изучавания материал oт всеки от 8-те основни курса в програмата. Държавният изпит се полага онлайн в платформата на DigitalPRO, което не ангажира участниците да присъстват на живо.

 

 • Освен Държавен изпит, участникът трябва да изготви Дипломна работа (Дипломната работа ще приеме формата на маркетинг кампания, съставена от нулата - симулация на реална кампания за бизнес). От всеки основен курс (от 1-ви до 8-ми) ще бъдат взети конкретни задачи, които най-често се изпълняват в бизнес среда.

 

 • Всеки участник ще има време до края на месец юни, за да изготви своята Дипломна работа. Ще има възможност сам да разпредели времето си, така че да сформира своя проект възможно най-качествено спрямо своите нужди. За да получи финална оценка за своята Дипломна работа, участникът ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да представи минимално решение за поне една задача за всеки от основните модули (от 1-ви до 8-ми). Ако самостоятелно реши, че няма да предостави дори минимално решение по съответен модул, Дипломната работа се анулира и автоматично се поставя оценка "слаб 2". Лекторите ще имат задължението внимателно да проверят Дипломната работа на всеки участник и да върнат своята адекватна обратна връзка.

 

 • Всеки участник ще получава задачите от Дипломната си работа поетапно по време на всеки курс, но ще му бъде дадена свободата на избор сам да прецени кога да ги извърши - дали по време на самия курс, когато лекторът води своите практически упражнения, или в друго, удобно за участника време.

 

 • Крайната оценка на програмата, която ще бъде вписана в Удостоверение от МОН за професионална квалификация, ще бъде сформирана в съотношение 50/50 от Средноаритметичен успех на всички курсове (50%) и крайната оценка от Държавния изпит + Дипломна работа (50%)

 

Формула: [ КОДИ + ( (КТО1+КТО2+..КТО8) / 8) ] / 2 = KOП

 

КОДИ = Крайна оценка от Държавен изпит

КТО1..8 = Крайна текущка оценка от Курс 1..8

КОП = Крайна Оценка Програма

 

 • Всеки от 8-те основни курса ще има поправителна сесия, която ще даде възможност на участника да постигне по-добър резултат и увеличи шансовете си за по-високи крайни текущи оценки преди полагане на Държавния изпит. 
 • Поправителната сесия НЕ Е ПОВИШИТЕЛНА. От нея могат да се възползват САМО участници с оценка "слаб 2" на някой от редовните изпити или участници, неявили се на изпит в редовна дата. 

Удостоверение от МОН могат да получат САМО участници, закупили PRO пакет.

 

Нужни компоненти:

 

- преминати изпити за основните курсове (от 1-ви до 8-ми) с оценка по-висока от "слаб 2".

- Държавен изпит с оценка - по-висока от "слаб 2".

- Дипломна работа с изготвяне на задачи за всички основни курсове (от 1-ви до 8-ми) с финална оценка - по-висока от "слаб 2".

 

 

 

Да, има поправителна сесия за теоретичните тестове, но САМО за 8-те основни курса в програмата, които участват в цялостното оценяване и сертифициране от МОН.

Поправителната сесия ще даде възможност на участника да постигне по-добър резултат и спечели възможност за полагане на Държавния изпит и изготвяне на Дипломна работа, както и получаване на Удостоверение от МОН.

Поправителната сесия се полага онлайн и е валидна само за участници с PRO пакет, като изпитите не се заплащат допълнително.

Поправителната сесия се провежда в края на програмата.

Поправителната сесия НЕ Е ПОВИШИТЕЛНА. От нея могат да се възползват САМО участници с оценка "слаб 2" на някои от редовните изпити или участници, НЕявили се на изпит в редовна дата. 

ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

 

Държавният изпит се полага онлайн и обхваща теоретични въпроси САМО от 8-те основни курса в програмата, като отново ще бъде под формата на изпит, но съставен от 60 въпроса и оценяван по различна скала от тази, с която се оценяват междинните изпити.

До Държавен изпит се допускат САМО участници, преминали през изпити за основните 8 курса и имат оценка по-висока от "слаб 2".

 

ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

-  От поправителната сесия може да се възползва участник НЕЯВИЛ се в редовна дата за изпит или с оценка НЕ по-различна от "слаб 2".

- Поправителната сесия НЕ дава възможност за повишаване на оценка.

Всички участници, положили успешно своите междинни изпити и Държавен изпит, ще имат възможност за професионална реализация чрез стаж в компаниите-партньори на програмата DigitalPRO.

Най-добрите и подходящи участници ще имаш шанса да бъдат поканени на интервю и при успешно представяне, ще им бъде предложен стаж.

За да се включите в обучителната програма на DigitalPRO, трябва да изберете един от  от пакетите (Lite или PRO) най-късно до 10-ти Септември, когато е крайният срок за записване. Сумата на пакетите зависи от датите за ранно, нормално и късно записване.

Може да заплатите по 2 начина - цялата такса наведнъж или на 2 равни вноски.

Плащането може да се извърши чрез дебитна/кредитна карта или банков превод.

Единственото условие за избор на PRO пакет, който включва Удостоверение от МОН, е участникът да има завършено образование (до 10-ти клас включително).

 

При избор на заплащане на таксата на 2 равни вноски, първата вноска трябва да бъде платена при записването ви за програмата (в периода 23 Юни - 10 Септември), а втората вноска - не по-късно от 30 Ноември 2021г.

При НЕплатена втора вноска, достъпът до обучителната платформа се прекратява и ще може да се активира отново, само при доплащането на втората вноска.

Всеки участник в програмата разполага с достъп до обучителните видеа до 31.10.2022г.

След това достъпът се ограничава, тъй като следва предстоящо обновяване на съдържанието в курсовете.

Ако имате допълнителни въпроси, на които не сме отговорили тук, моля, свържете се с нас.

Тук може да намерите нашите контакти

МЕДИИТЕ ЗА НАС

Водещи медии отразиха уникалността и полезността на нашата обучителна програма

Стани DigitalPRO!

Стани дигитален маркетинг специалист с помощта на знанията на едни от най-опитните маркетинг професионалисти в България!

ЗАПИШИ СЕ СЕГА

Be Digital. Be PRO!

последвай ни

Свържете се с нас:
0896 235 344