Въпроси

Програмата стартира на 11-ти Септември 2020г. с официално откриване, организирано за участниците от DigitalPRO 3.0

Програмата завършва на 3 Юли 2021г. с тържествена церемония по връчване на свидетелствата за професионална квалификация и парти с всички участници;

Обучителната програма на DigitalPRO се сформира от общо 18 курса, като курсовете се разделят на 8 основни и 10 допълнителни.

Основните курсове са:

 • 1. Marketing Strategy
 • 2. Web Design for Conversions
 • 3. SEO Marketing
 • 4. Creative Marketing & Copywriting
 • 5. Google Ads
 • 6. Facebook Ads
 • 7. Email Marketing
 • 8. Digital Agency Management


*Основните курсове се провеждат изцяло онлайн.

Бонус курсовете са:

 • 9. Instagram Marketing
 • 10. Twitter, Linkedin, Snapchat & TikTok
 • 11. Linkedin B2B Sales
 • 12. B2B Marketing
 • 13. Video Marketing
 • 14. Viber Marketing
 • 15. Google Analytics
 • 16. Ecommerce Business
 • 17. Amazon Business
 • 18. Счетоводство за Онлайн Бизнес

*Бонус курсовете се провеждат изцяло онлайн.

Моля, за най-пълна информация виж секция Календар в главното меню на нашия сайт, където са посочени всички дати и часове за обученията в програмата.

Благодарение на обратната връзка от всички участници в двeте издания на DigitalPRO, решихме да разделим обучителната програма на два етапа, с цел по-ефективно разпределение и усвояване на учебния материал.

Първият етап (основните курсове) е фокусиран върху предаване на задължителните и основни знания, които трябва да знае всеки дигитален маркетолог. Именно затова програмата стартира с 8 основни курса, които покриват всички задължителни дисциплини, нужни за постигане на дългосрочни резултати в дигиталното пространство.

Вторият етап (бонус курсовете) е фокусиран върху предаване на допълнителни знания, които допълват основните умения на учащия. Бонус курсове дават на съответния участник възможност да избере по собствено желание кои точно допълнителни дисциплини да изучава, за да постигне заложените от него цели.

Предвид различното темпо на обучаване от страна на участниците, решихме да добавим и възможност, която да позволи на всеки студент да се обучава по собствено усмотрение.

Щом стартира определен курс, всички лекции се отключват наведнъж, така че всеки студент индивидуално да прецени кога и по кое време да ги гледа.

 

ВАЖНО:

*Отключването на всички лекции е възможно само за определения курс, който е подред в програмата, а не за предстоящите.

 

**Основните курсове**

1/ Основните курсове в DigitalPRO комбинират теоретично и практическо онлайн обучение за начинаещи и напреднали.

2/ Всеки основен курс се състои от видео уроци, категоризирани за начинаещи и напреднали.

3/Всички основни курсове се провеждат последователно по предварително обявена програма (календар) на сайта на DigitalPRO.

4/ Достъп до основните курсове имат пакети Basic, Advanced и DigitalPRO. (всички)

 

**Бонус курсовете**

1/ Бонус курсовете в DigitalPRO се провеждат онлайн, като предоставят обучение под формата на видео лекции.

2/ Всеки бонус курс се състои от видео уроци, категоризирани за начинаещи и напреднали.

3/ Достъпът до всички бонус онлайн курсове се отключват на предварително обявена дата в календара на програмата DigitalPRO, след приключването на 8-те основни курса. За справка за конкретни дати, моля, вижте секция Календар в менюто на сайта.

4/ Достъп до бонус курсовете имат само пакети Advanced и DigitalPRO (без Basic).

**Пакет Basic**

 

1/ Пакет Basic ВКЛЮЧВА достъп до всички 8 основни курса в програмата, изградени от видео лекции за начинаещи и напреднали. 

2/ Пакет Basic НЕ ВКЛЮЧВА достъп до 10-те бонус онлайн курса в програмата. С този пакет имате достъп САМО за първите 8 курса от програмата.

3/ Пакет Basic НЕ ВКЛЮЧВА изпити и сертифициране за придобита професионална квалификация по 8-те основни курса в програмата. 

4/ Пакет Basic дава възможност на участниците да консумират обучителното съдържание от 8-те основни курса, без да подлежат на изпити и оценяване. 

 

**Пакет Advanced**

 

1/ Пакет Advanced ВКЛЮЧВА достъп до всички 8 основни курса в програмата, изградени от видео лекции за начинаещи и напреднали. 

2/ Пакет Advanced ВКЛЮЧВА достъп до 10-те бонус онлайн курса в програмата, изградени от видео лекции за начинаещи и напреднали. 

3/ Пакет Advanced НЕ ВКЛЮЧВА изпити и сертифициране за придобита професионална квалификация по 8-те основни курса в програмата.

4/ Пакет Advanced дава възможност на участниците да консумират обучителното съдържание от 8-те основни и 10-те бонус курса, без да подлежат на изпити и оценяване.

 

**Пакет DigitalPRO**

 

1/ Пакет DigitalPRO ВКЛЮЧВА достъп до всички 8 основни курса в програмата.

2/ Пакет DigitalPRO ВКЛЮЧВА достъп до всички 10 бонус онлайн курса в програмата.

3/ Пакет DigitalPRO ВКЛЮЧВА изпити и сертифициране за придобита професионална квалификация по 8-те основни курса в програмата.

4/ Пакет DigitalPRO дава възможност на участниците да консумират обучителното съдържание от 10-те бонус курса по тяхно усмотрение, без да подлежат на изпити и оценяване.

 

ВАЖНО:

DigitalPRO пакетът е единственият, който предоставя възможността за сертифициране на участника!

Без преминатите изпити за всеки от 8те основни модула, без явяване на финален Държавен изпит и изготвяне на Дипломна работа, участникът не може да получи диплома, сертифицирана от МОН!

Всички курсове в програмата на DigitalPRO съдържат обучително съдържание за начинаещи и напреднали, което се провежда само онлайн в платформата на DigitalPRO чрез предварително записани лекции (видео уроци) от лекторите, под формата на презентации и how-to видеа, които показват стъпка по стъпка как се практикува теорията в курса.

Съдържанието на лекциите ще обхване теория, терминология, методология и практически похвати за начинаещи и напреднали, както и примери и анализи от практиката.

Лекциите се отключват по предварително определена обучителна програма (календар) в ден Понеделник - в 12:00ч на обяд, като ще могат да се гледат неопределен брой пъти, за да може всеки участник да разбере и приложи практически наученото от курса.

Предвид различното темпо на обучение от страна на участниците, решихме да добавим и възможност, която да позволи на всеки курсист да се обучава по собствено усмотрение.

Щом стартира определен курс, всички лекции се отключват наведнъж, така че всеки сам индивидуално да прецени кога и по кое време да ги гледа.

ВАЖНО:

*Отключването на всички лекции е възможно само за съответния курс, който е подред в програмата, а не за предстоящите.

Всеки участник в програмата ще може да задава своите въпроси в затворена Facebook група.

До 10-ти Септември 2020г. ще бъде отворено записването за цялата програма DigitalPRO 3.0, в която се включват всички 18 курса.

След това, ако желаете, можете да закупите индивидуален курс от програмата, който ви е интересен. 

Всеки курс е с различна цена.

Индивидуалните курсове извън програмата на DigitalPRO включват изпит, ако участникът желае да получи Сертификат за допълнителна квалификация.

Полагането на изпит е по желание на участника.

Да. Към всеки един от основните курсове в програмата на DigitalPRO ще се организират допълнителни уебинари по време на съответния курс.

Уебинарите ще се провеждат със специализиран софтуер във общата Facebook група на DigitalPRO.

Те ще имат за цел да осигурят практическо прилагане на наученото в курса.

Лекторите ще подготвят специални упражнения, чрез които всеки студент да упражни своите теоретични знания на практика. 

За да проверите дали сте се справили успешно, всеки лектор ще предостави решение на всяко от упражненията, като отговаря на вашите въпроси и ви дава допълнителни съвети по време на уебинарите.

Да. Всеки участник ще има достъп до обща Facebook група, в която ще може да задава въпроси по определена тема и да отбележи лектора, към когото се обръща.

Също така към всички 8 основни курса, ще се проведат 4 онлайн уебинара за участниците, където всеки лектор ще има възможност да отговаря на конкретните въпроси по неговите лекции, да разисква теми и да дава обратна връзка по казуси на самите участници.

Към всеки основен курс в програмата на DigitalPRO ще се организират уебинари на живо с лектора на курса, които ще се провеждат онлайн в общата Facebook група.

Уебинарите ще бъдат 3 типа:

 1. Откриващ - с цел представяне на лектора и курса.
 2. Практически - с цел упражняване на вече наученото от курса.
 3. Закриващ -  с цел отговаряне на въпроси и обсъждане на теми заедно с лектора.

 

Структура на уебинарите:

Седмица 1


1/ Понеделник - Старт на курса

*Откриващ Уебинар В 19:00ч до 20:00ч  с представяне на лектора и Q&A

2/ Четвъртък - Домашно 1

*Практически Уебинар от 19:00ч до 20:00ч с представяне на домашно от лектора по лекция 1 и лекция 2 + показно как се изпълнява задачата

Седмица 2

 

3/ Четвъртък - Домашно 2


*Практически Уебинар от 19:00ч до 20:00ч с представяне на домашно от лектора по лекция 3 и лекция 4 + показно как се изпълнява задачата.

 

Седмица 3ПАУЗА - от четвъртък до четвъртък свободно време за гледане на лекции и практика


4/ Четвъртък - Финален Уебинар с лектора


*Закриващ Уебинар от 19:00ч до 20:00ч с Q&A по курса

6/ Събота / Неделя - Изпит


*За курсове SEO, Google Ads и Facebook се пропуска уебинара с домашно в Седмица 1, тъй като те са изцяло теоретични и с цел поставяне на основа.

 

Важно: 

Уебинари се провеждат единствено за основните 8 курса, тъй като те са обвързани с практически упражнения. Към останалите 10 (бонус курса) не са включени практически задачи. Те са за надграждане на задължителните и основни знания от програмата и не влизат в оценяването на участниците.

Да. Всеки основен курс (първите 8 курса в програмата) ще има свой собствен междинен изпит от 20 тестови въпроса, които ще удостоверяват придобитите теоретични и практически знания от съответния курс.

- Тестовият изпит е с времетраене от 30 минути и оценката се пресмята автоматично на база отговорените въпроси.

По време на всеки един от основните курсове (от 1ви до 8ми) ще се дават практически задачи/домашни, изготвени от лекора.

Чрез последователно извършване на домашните, всеки участник ще може да се подготви постепенно за своята Дипломната работа за края на годината. 

Всеки участник ще получава задачите от Дипломната си работа поетапно по време на всеки курс, но ще му бъде дадена свободата сам да прецени кога да ги извърши - дали по време на самия курс, когато лекторът води своите практически упражнения, или в друго удобно за участника време.


*Изпитите и практическите задачи/домашни са валидни само за участници с пакет DigitalPRO, които подлежат на сертификация. (Участниците със закупен Basic и Advanced пакет не подлежат на изпити и не получават сертификат)

*Участник, закупил индивидуален курс от програмата, също има възможност да се яви на изпит, ако желае да получи сертификат.

Оценяването в програмата DigitalPRO се състои от:

 • Междинен тестови изпит от 8-те основни курса, които ще сформират крайната оценка за всички основни курсове.

 

 • Тестовият изпит за всеки основен курс е с 20 въпроса и времетраене от 30 минути. Оценката се пресмята автоматично на база отговорените въпроси.

*Изпитите са валидни само за участници с пакет DigitalPRO, които подлежат на сертификация. Както и за участници, закупили отделен курс от програмата и желаят да получат сертификат.

 

 • В края на програмата участниците с пакет DigitalPRO (сертифициране) полагат Държавен изпит, който се състои от 60 тестови въпроса, базирани на изучавания материал oт всеки от 8-те основни курса в програмата. Държавният изпит се полага онлайн в платформата на DigitalPRO, което не ангажира участниците да присъстват на живо.

 

 • Освен държавен изпит, участникът трябва да изготви Дипломна работа (Дипломната работа ще приеме формата на маркетинг кампания, съставена от нулата - симулация на реална кампания за бизнес) От всеки основен курс (от 1 до 8) ще бъдат взети конкретни задачи, които най-често се изпълняват в бизнес среда.

 

 • Всеки участник ще има време до края на м. май, за да изготви своята Дипломна работа. Ще има възможност сам да разпредели времето си, така че да сформира своя проект възможно най-качествено спрямо своите нужди. Лекторите ще имат задължението внимателно да проверят Дипломната работа на всеки участник и да върнат своята адекватна обратна връзка.

 

 • Всеки участник ще получава задачите от дипломната си работа поетапно по време на всеки курс, но ще му бъде дадена свободата на избор сам да прецени кога да ги извърши - дали по време на самия курс, когато лекторът води своите практически упражнения, или в друго, удобно за участника време.

 

 • Крайната оценка на програмата, която ще бъде вписана в Държавно признат документ от МОН за професионална квалификация, ще бъде сформирана в съотношение 50/50 от Средноаритметичен успех на всички курсове (50%) и крайната оценка от Държавния изпит + Дипломна работа (50%)

 

Формула: [ КОДИ + ( (КТО1+КТО2+..КТО8) / 8) ] / 2 = KOП

 

КОДИ = Крайна оценка от Държавен изпит

КТО1..8 = Крайна текущка оценка от Курс 1..8

КОП = Крайна Оценка Програма

 

 • Всеки от 8-те основни курса ще има поправителна сесия, която ще даде възможност на участника да постигне по-добър резултат и увеличи шансовете си за по-високи крайни текущи оценки преди полагане на Държавния изпит.

Да, има поправителна сесия за теоретичните тестове, но само за 8-те основни курса в програмата, които участват в цялостното оценяване и сертифициране от МОН.

Поправителната сесия ще даде възможност на участника да постигне по-добър резултат и спечели възможност за полагане на Държавния изпит и изготвяне на Дипломна работа, както и получаване на Удостоверение от МОН.

Поправителната сесия се полага онлайн и е валидна само за участници в цялата програма, като изпитите не се заплащат допълнително.

На поправителна сесия може да се яви всеки, които има оценка 2 на някои от теоретичните изпити или не се е явил на редовна дата. 

Поправителната сесия се провежда в края на програмата.

Да. Има поправителна сесия за Държавния изпит.

Държавният изпит се полага онлайн и обхваща само и единствено въпроси и материал от 8-те основни курса в програмата, като отново ще бъде под формата на изпит, но съставен от 60 въпроса и оценяван по различна скала от тази, с която се оценяват междинните изпити.

До Държавен изпит се допускат само хора, които успешно са положили и взели всички свои междинни изпити.

Всички участници, положили успешно своите междинни изпити и финален изпит, ще имат възможност за професионална реализация чрез стаж в компаниите-партньори на програмата DigitalPRO.

Най-добрите и подходящи участници ще бъдат поканени на интервю и при успешно представяне, ще им бъде предложен стаж.

За да се включите в обучителната програма на DigitalPRO, трябва да изберете един от  3те пакета най-късно до 10-ти Септември, когато е крайният срок за записване. Сумата на пакетите зависи от датите за ранно, нормално и късно записване.

Може да заплатите по 3 начина - цялата такса наведнъж, на 2 вноски или на изплащане (12 вноски) с услугата за кредит на TBI банк.

Плащането може да се извърши чрез дебитна/кредитна карта или банков превод.

Единственото условие за избор на пакет DigitalPRO, който включва сертифициране от МОН, е участникът да има завършено средно образование.

Пакети Basic и Advanced са подходящи и за хора без диплома за средно образование.

При избор на заплащане на таксата на 2 равни вноски, първата вноска трябва да бъде платена при записването ви за програмата (в периода 10 Юни - 10 Септември), а втората вноска - не по-късно от 30 Ноември 2020г.

При неплатена втора вноска, достъпът до обучителната платформа се прекратява и ще може да се активира отново, само при доплащането на втората вноска.

Благодарение на нашия банков партньор TBI Bank, всеки желаещ да учи в DigitalPRO, има възможността да заплати таксата на 12 равни вноски с помощта на стоков кредит.

За стоков кредит от TBI Bank могат да кандидатстват физически лица, пълнолетни български граждани, или постоянно пребиваващи в България чуждестранни граждани, с регулярни доходи, на които си плащат осигуровките.


*ВАЖНО:
Сумата на вноските, обявени на сайта на DigitalPRO, са с включени лихви към банката. Това означава, че върху сумите, които виждате на сайта, няма допълнително начисляване на лихва при сключване на договора за кредит.


Как става регистрацията в DigitalPRO с кредит от TBI Bank?


1.
 Потребителят трябва да се регистрира на сайта на DigitalPRO, избирайки желан пакет и начин на плащане "на кредит".


2. След успешна регистрация, потребителят получава email с последващи инструкции за кандидатстване за кредит от TBI Bank.


3. В email-а към потребителя има линк към форма за кандидатстване за кредит, която трябва да бъде попълнена с лични данни.


4. След изпращане на заявка за кредит, служител на TBI Bank ще се свърже с потребителя по телефон в рамките на работното време на Банката от 9:00 до 19:00 ч. и заедно ще допълнят необходимата информация за исканото финансиране (кредит).

5. След разглеждане на заявката от банката, в рамките на от 15 мин. до 2 часа, потребителят ще получи SMS съобщение със становище на банката относно кандидатурата му за кредит.

6. При одобрение, банката изпраща с куриер необходимите документи към потребителя, за да ги подпише и върне обратно към TBI Bank.

7. Когато куриерът дойде с необходимите документи, потребителят трябва да направи следното:

 • Да се идентифицира пред куриера с лична карта

 • Да предостави на куриера копие на личната си карта от двете страни + собственоръчно написан текст: „Вярно с оригинала!" + датата и личен подпис

 • Да подпише всички документи по кредита

8. След подписване на документите и получаването им в банката, TBI Bank ще се свържe с екипа на DigitalPRO и уведоми за статуса на кредита на потребителя.

9. След успешено одобрен кредит, DigitalPRO изпраща нов email към потребителя с данни за достъп до нашата обучителна платформа.

Още по-детайлна информация за стъпките и документите от TBI Bank, може да намерите на този линк:  http://pc.cd/sicitalK

Всеки участник в програмата разполага с достъп до обучителните видеа до 31.08.2021.

След това достъпът се ограничава, тъй като следва предстоящо обновяване на съдържанието в курсовете.

Ако имате допълнителни въпроси, на които не сме отговорили тук, моля, свържете се с нас.

Тук може да намерите нашите контакти

Стани DigitalPRO!

Стани дигитален маркетинг специалист с помощта на знанията на едни от най-опитните маркетинг професионалисти в България!

ЗАПИШИ СЕ СЕГА

Be Digital. Be Pro!

последвай ни

Свържете се с нас:
0896 235 344