Въпроси

Програмата стартира на 21-ви Септември 2019г с двудневна маркетинг конференция, която е специално организирана за участниците в DigitalPRO.

Програмата завършва на 27 Юни 2020г. с тържествена церемония по връчване на свидетелствата за професионална квалификация и парти с всички участници;

Програмата DigitalPRO стартира с двудневна конференция, която ще се проведе на 21-ви и 22-ри Септември в Интер Експо Център, където над 20 маркетинг професионалисти ще споделят най-новите тенденции в дигиталния маркетинг чрез презентационни лекции и дискусионни панели.

Участието в конференцията е само и единствено за участници в DigitalPRO (без външни посетители). Целта на конференцията е както да открие подобаващо началото на програмата, така и да даде възможност на всички участници да се запознаят и поставят началото на нови приятелства и потенциални бъдещи партньорства.

Обучителната програма на DigitalPRO се сформира от общо 15 курса, като курсовете се разделят на 8 основни и 7 свободноизбираеми.

Основните курсове са:

 • 1. Marketing Strategy
 • 2. Web Design for Conversions
 • 3. SEO Marketing
 • 4. Creative Marketing & Copywriting
 • 5. Google Ads
 • 6. Facebook Ads
 • 7. Email Marketing
 • 8. Digital Agency Management


*Основните курсове се провеждат онлайн и на живо

Свободноизбираемите курсове са:

 • 9. Instagram Marketing
 • 10. Linkedin за Бизнес
 • 11. Video Marketing
 • 12. Viber Marketing
 • 13. Google Analytics
 • 14. E-commerce Business
 • 15. Amazon Business

*Свободноизбираемите курсове се провеждат само онлайн

Моля, за най-пълна информация виж секция Календар в главното меню на нашия сайт, където са посочени всички дати и часове за обученията в програмата.

Благодарение на обратната връзка на всички участници в DigitalPRO 1.0, нашият екип реши програмата на DigitalPRO 2.0 да бъде разделена на два етапа на обучение.

Първият етап (основните курсове) е фокусиран върху предаване на задължителните и основни знания, които трябва да знае всеки дигитален маркетолог. Именно затова програмата стартира с 8 основни курса, които покриват всички задължителни дисциплини, които са нужни за постигане на дългосрочни резултати в дигиталното пространство.

Вторият етап (свободноизбираемите курсове) е фокусиран върху предаване на допълнителни знания, които допълват основните умения на учащия. Свободноизбираемите курсове дават на учащия възможност да избере по собствено желание кои точно допълнителни дисциплини да изучава, за да постигне заложените от него цели.**Основните курсове**

1/ Основните курсове в DigitalPRO комбинират обучение онлайн от вкъщи и на живо в зала в сградата на Интер Експо Център, гр. София.

2/ Всеки основен курс се състои от Ниво #1 (за начинаещи) и Ниво #2 (за напреднали), като Ниво #1 се провежда изцяло онлайн под формата на видео лекции, а Ниво #2 под формата на целодневно обучение на живо в Интер Експо Център.

3/ Всички основни курсове се провеждат последователно по предварително обявена програма (календар) на сайта на DigitalPRO.

4/ Достъп до основните курсове имат пакети Basic, Advanced и DigitalPRO. (всички)

**Свободноизбираемите курсове**

1/ Свободноизбираемите курсове в DigitalPRO са онлайн курсове, които предоставят само онлайн обучение под формата на видео лекции.

2/ Всеки свободноизбираем курс отново има Ниво #1 (за начинаещи) и Ниво #2 (за напреднали), но и двете нива се провеждат изцяло онлайн под формата на видео лекции, които могат да се гледат от твоя дом, офис или удобно за теб място.

3/ Достъпът до всички свободноизбираеми онлайн курсове се отключва на предварително обявена дата в календара на програмата DigitalPRO след приключването на 8-те основни курса. За справка за конкретни дати, моля, виж секция Календар в менюто на сайта.

4/ Достъп до свободноизбираемите курсове имат само пакети Advanced и DigitalPRO (без Basic).

**Пакет Basic**

1/ Пакет Basic ВКЛЮЧВА достъп до всички 8 основни курса в програмата с всички техни нива (Ниво #1 и Ниво #2).

2/ Пакет Basic НЕ ВКЛЮЧВА достъп до 7-те свободноизбираеми онлайн курса в програмата.

3/ Пакет Basic НЕ ВКЛЮЧВА изпити и сертифициране за придобита професионална квалификация по 8-те основни курса в програмата.

4/ Пакет Basic дава възможност на участниците с този пакет да консумират обучителното съдържание от 8-те основни курса по тяхно усмотрение, без да се ангажират със следване на конкретна програма на обучение, правене на изпити, предаване на курсови работи или присъствие на живо в зала. Всичко е по тяхно желание.

 

**Пакет Advanced**

1/ Пакет Advanced ВКЛЮЧВА достъп до всички 8 основни курса в програмата с всички техни нива (Ниво #1 и Ниво #2).

2/ Пакет Advanced ВКЛЮЧВА достъп до 7-те свободноизбираеми онлайн курса в програмата с всички техни нива (Ниво #1 и Ниво #2).

3/ Пакет Advanced НЕ ВКЛЮЧВА изпити и сертифициране за придобита професионална квалификация по 8-те основни курса в програмата.

4/ Пакет Advanced дава възможност на участниците с този пакет да консумират обучителното съдържание от 8-те основни и 7-те свободноизбираеми курса по тяхно усмотрение, без да се ангажират със следване на конкретна програма на обучение, правене на изпити, предаване на курсови работи или присъствие на живо в зала. Всичко е по тяхно желание.

**Пакет DigitalPRO**

1/ Пакет DigitalPRO ВКЛЮЧВА достъп до всички 8 основни курса в програмата с всички техни нива (Ниво #1 и Ниво #2).

2/ Пакет DigitalPRO ВКЛЮЧВА достъп до всички 7 свободноизбираеми онлайн курса в програмата с всички техни нива (Ниво #1 и Ниво #2).

3/ Пакет DigitalPRO ВКЛЮЧВА изпити и сертифициране за придобита професионална квалификация по 8-те основни курса в програмата.

4/ Пакет DigitalPRO дава възможност на участниците с този пакет да консумират обучителното съдържание от 7-те свободноизбираеми курса по тяхно усмотрение, без да се ангажират със следване на конкретна програма на обучение, правене на изпити, предаване на курсови работи или присъствие на живо в зала. Всичко е по тяхно желание.

Ниво #1 от всички 8 основни курса представлява обучително съдържание за начинаещи, което се провежда само онлайн в новата платформа на DigitalPRO чрез предварително записани лекции (видео уроци) от лекторите под формата на презентации и how-to видеа, които показват стъпка по стъпка как се практикува теорията в курса.

Съдържанието на лекциите ще обхване теория, терминология, методология и практически похвати за начинаещи, както и примери и анализи от практиката.

Лекциите в Ниво #1 се отключват по предварително определена обучителна програма (календар) в дните Вторник и Четвъртък точно в 12:00ч на обяд, като ще могат да се гледат неопределен брой пъти, за да може всеки участник да разбере и приложи практически наученото от курса.

Всяка лекция от Ниво #1 ще бъде разделена на малки видеа по конкретни теми, които ще бъдат подредени в определен ред (playlist), което дава възможност за по-фокусирано предаване на знания от страна на лектора, както и по-лесно консумиране на съдържанието от страна на участника.

Всички участници ще могат да задават своите въпроси към лектора в секция коментари, която ще се намира под всяко видео от курса.

Достъп до Ниво #1 имат всички участници в DigitalPRO без значение от пакета, който са закупили.

Ниво #2 от всички 8 основни курса представлява обучително съдържание за напреднали, което се провежда само на живо в Съботен ден под формата на целодневно лекционно обучение с лектора на курса в изцяло реновираната зала на Интер Експо Център.

Ниво #2 ще се записва с камера и впоследствие ще бъде качено като видео запис в платформата за последващо гледане от участниците, които имат достъп до него. Участници, които нямат възможност да присъстват на живо, ще могат да гледат записа от Ниво #2 в Понеделник (ден след реалното провеждане на обучението на живо).

В целодневното обучение в Ниво #2 ще се обхване теория, терминология, методология, похвати за напреднали с разглеждане на примери от практиката и преподаване на работещи стратегии, тествани от лектора в неговата практика. 

По време на обучението ще има презентации на гост лектори, а в края на обучението е планирана Q&A секция от 60 мин, в която лекторът ще отговаря на всички въпроси от Ниво #1 и Ниво #2.

Достъп до Ниво #2 ще имат всички участници в DigitalPRO без значение от пакета, който са закупили.

Обучението на живо от Ниво #2 не задължава участниците да го посещават на всяка цена. При отсъствие от обучението участниците ще могат да гледат негов запис, който ще бъде качен във виртуалната класна стая на DigitalPro 1 ден след обучението на живо.

Ниво #2 се провежда в Събота, което означава, че неговият запис ще бъде качен в Понеделник, поради необходимо време за видеообработка.

До 10-ти Септември 2019г. ще бъде отворено записването за цялата програма DigitalPRO 2.0, в която се включват всички 15 курса.

След началото на програмата (21-ви Септември) всички курсове ще бъдат отворени за външни участници, които ще трябва да заплатят цена от 200лв за участие във всеки отделен курс.

При индивидуалните курсове участникът не полага изпити и не прави курсови работи, което означава, че не подлежи на сертифициране от МОН.

Да. Към всеки курс в програмата на DigitalPRO (основен и свободноизбираем) ще се организира практически workshop с времетраене от 4 часа с цел практическо прилагане на теоретичните познания, придобити от курса.

Това практическо обучение се заплаща допълнително, като записванията за всички workshop-и в програмата стартират на 1-ви Октомври и са ограничени само за участници в DigitalPRO (без външни посетители).

Местата за всеки workshop са ограничени до 16 човека в група с цел максимална ефективност на изпълнение на практическите задачи в рамките на планираните 4 часа на група.

Всеки участник от програмата може да избере да вземе участие в 1 или повече workshop-и, тъй като са свободноизбираеми.

Workshop-ите се провеждат в учебния център на DigitalPRO, чиято локация може да видите в секция “Локация”.

1/ Ниво #2 от всички 8 основни курса представлява обучително съдържание за напреднали, което се провежда само на живо в Съботен ден под формата на целодневно лекционно обучение с лектора на курса в изцяло реновираната зала на Интер Експо Център.

На целодневното обучение Ниво #2 лекторът представя теоретични и практически похвати за напреднали и отговаря на въпроси по материала от Ниво #1 и Ниво #2. Достъп до целодневното обучение на Ниво 2 в Интер Експо Център ще имат всички участници в програмата, закупили пакети Basic, Advanced и DigitalPRO.

2/ Всеки Workshop в програмата DigitalPRO представлява отделен продукт, който трябва да се заплати допълнително от цялостната програма/курс.

Всеки практически workshop е с времетраене от 4 часа с цел практическо прилагане на теоретичните познания, придобити от Ниво #1 и Ниво #2 на съответния курс.

На самия workshop в рамките на 4 часа лекторът работи лично с група от 16 души, на които се поставят практически задачи, които след това се обсъждат от лектора и участниците под формата на дискусия и се отговаря на личните въпроси и бизнес казусите на участниците.

Да. Всеки участник ще има възможността да зададе конкретен въпрос на лектора по обучителния материал.

Под всяко обучително видео в платформата има секция “Коментари”, в която участникът може да зададе своя въпрос и лекторът да му отговори.

Също така, към всички 8 основни курса ще има организиране на 2 онлайн уебинара за участниците, където всеки лектор ще има възможност да отговаря на конкретните въпроси по неговите лекции, да разисква теми и да дава обратна връзка по лични казуси на самите участници.

Въпроси към лектора ще могат да бъдат задавани и на живо в зала по време на Q&A панела в края на Ниво #2 от неговия курс. Този тип въпроси са възможни само на всеки от 8-те основни курса в програмата, тъй като само за тях Ниво #2 се провежда на живо в Интер Експо Център.

Въпроси по обучителния материал за свободноизбираемите курсове ще бъдат възможни само в платформата на DigitalPRO и под всеки видео урок от курса.

Към всеки основен курс в програмата на DigitalPRO ще се организират уебинари на живо с лектора на курса, които ще се провеждат онлайн в скритата Facebook група на съответния курс.

Уебинарите ще бъдат с времетраене от 1 час, като първият от двата уебинара ще се проведе вечерта в деня преди началото на съответния курс, а вторият - ден преди официалната дата за изпита на съответния курс.

Първият уебинар ще бъде с цел представяне на курса и лектора, а вторият - с цел отговаряне на въпроси и дискусия по теми, които е възможно да са останали неразбрани или необсъдени по време на курса, като например директни въпроси по казуси на участниците.

Въпросите за втория уебинар ще бъдат събирани предварително чрез Google форма, както и задавани на живо в секцията за коментари под самия уебинар по време на неговото излъчване.

Да. Всеки основен курс (първите 8 курса в програмата) ще има свой собствен междинен изпит от 20 тестови въпроса и курсова работа/проект, които ще удостоверяват придобитите теоретични и практически знания от съответния курс.

-Междинният изпит и курсовата работа ще сформират крайната оценка на курса в съотношение 50/50 (двата компонента са задължителни, като при липса на един от тях, автоматично се поставя слаба оценка).

- Тестовият изпит е с времетраене от 30 минути и се пресмята автоматично оценката на база отговорените въпроси, а курсовата работа се оценява ръчно от лектора на курса, като всеки участник ще получи лична обратна връзка и предложения за подобрение от лектора.

- Изпитите и курсовата работа са валидни само за участници с пакет DigitalPRO, които подлежат на сертификация. За свободноизбираемите курсове няма изпити и курсова работа.

Оценяването в програмата DigitalPRO се състои от:

- Междинен изпит и курсова работа за всеки от 8-те основни курса, които ще сформират крайната оценка на курса в съотношение 50/50 (двата компонента са задължителни, като при липса на един от тях автоматично се поставя слаба оценка).

- Тестовият изпит за всеки основен курс е с времетраене от 30 минути и пресмята автоматично оценката на база отговорените въпроси.

- Курсовата работа за всеки основен курс се оценява ръчно от лектора на курса, като всеки участник ще получи лична обратна връзка и предложения за подобрение.

- Изпитите и курсовата работа са валидни само за участници с пакет DigitalPRO, които подлежат на сертификация. За свободноизбираемите курсове няма изпити и курсова работа.

- В края на програмата участниците с пакет DigitalPRO (сертифициране) полагат Държавен изпит, който се състои от 60 тестови въпроса, базирани на изучавания материал от Ниво #1 и #2 във всеки от 8-те основни курса в програмата. Държавният изпит се полага онлайн в платформата на DigitalPRO, което не ангажира участниците да присъстват на живо.

- Крайната оценка на програмата, която ще бъде вписана в Държавно признат документ от МОН за професионална квалификация, ще бъде сформирана в съотношение 50/50 от крайната оценка от Държавния изпит и общата средна оценка от всички крайни текущи оценки на 8-те основни курса.

Формула: [ КОДИ + ( (КТО1+КТО2+..КТО8) / 8) ] / 2 = KOП

КОДИ = Крайна оценка от Държавен изпит
КТО1..8 = Крайна текущка оценка от Курс 1..8
КОП = Крайна Оценка Програма

- Всеки от 8-те основни курса ще има поправителна/повишителна сесия, която ще даде възможност на участника да постигне по-добър резултат и увеличи шансовете си за по-високи крайни текущи оценки преди полагане на Държавния изпит.

Да, има.

Всеки от 8-те основни курса ще има поправителна сесия, която ще даде възможност на участника да постигне по-добър резултат и спечели възможност за полагане на Държавния изпит и получаване на Сертификат от МОН.

Поправителната сесия е валидна само за участници в цялата програма, като изпитите не се заплащат допълнително.

Поправителната сесия се провежда в края на програмата.

Не. Няма поправителна сесия за Държавния изпит.

Държавният изпит се полага онлайн и обхваща само и единствено въпроси и материал от 8-те основни курса в програмата, като отново ще бъде под формата на изпит, но съставен от 60 въпроса и оценяван по различна скала от тази, с която се оценяват междинните изпити.

До държавен изпит се допускат само хора, които успешно са положили и взели всички свои междинни изпити.

Всички участници, положили успешно своите междинни изпити и финален изпит, ще имат възможност за професионална реализация чрез стаж в компаниите партньори на програмата DigitalPro.

Най-добрите и подходящи участници ще бъдат поканени на интервю и при успешно представяне ще им бъде предложен стаж.

За да се включите в обучителната програма на DigitalPRO, трябва да изберете един от горепосочените 3 пакета най-късно до 17-ти Септември, когато е крайният срок за записване. Сумата на пакетите зависи от датите за ранно, нормално и късно записване.

Може да заплатите по 3 начина - цялата такса наведнъж, на 2 вноски или на изплащане с услугата за кредит на TBI банк (валидно от 01.08 - само за нормално и късно записване).

Плащането може да се извърши чрез дебитна/кредитна карта или банков превод.

Единственото условие за избор на пакет DigitalPRO, който включва сертифициране от МОН, е участникът да има завършено средно образование.

Пакети Basic и Advanced са подходящи и за хора без диплома за средно образование.

При избор на заплащане на таксата на 2 равни вноски първата вноска трябва да бъде платена при официалната регистрация за програмата (в периода 06 Юли - 17 Септември), а втората вноска - не по-късно от 29 Ноември 2019г.

При неплатена втора вноска достъпът до обучителната платформа се прекратява и ще може да се активира отново само при доплащането на втората вноска.

Ако имате допълнителни въпроси, на които не сме отговорили тук, моля, свържете се с нас.

Тук може да намерите нашите контакти

Стани DigitalPRO!

Стани дигитален маркетинг специалист с помощта на знанията на едни от най-опитните маркетинг професионалисти в България!

ЗАПИШИ СЕ СЕГА

Be Digital. Be Pro!

последвай ни

Свържете се с нас:
0896 235 344