###META###
Фатална грешка от MySQL Manager
Грешка: Извиканата функция run съдържа повече от един ред (SELECT * FROM studentin WHERE hreg = '')