###META###

Maxim Melnik

Фатална грешка от MySQL Manager
Грешка: Извиканата функция run съдържа повече от един ред (SELECT teacher.*, seo.slug FROM teacher LEFT JOIN seo ON teacher.teacherId = seo.teacherId WHERE teacher.teacherId = 787)