Digital Marketing Strategy

Научи кои са ....

Достъп до30.08.2025
(4.8)

Цели на курса

В този курс ще научиш:

- Как да...
- Как да...
- Как да...
- Как да...
- Как да...

Информация за курса

1 година 24/7 достъп

Плащаш и получаваш моментален достъп до видео уроци на запис за срок от 1 година, които може да гледаш 24/7 от различни устройства. През месец октомври всяка година съдържанието във всички курсове ще се актуализира спрямо новите тенденции и работещи практики.

Гледаш онлайн отвсякъде

Получаваш свобода да гледаш онлайн кратки видеа на запис (10-20 мин.) неограничен брой пъти в удобно за теб време, място и темпо на обучение в рамките на 1 година.

Теория & Практика

Получаваш цялостно и структурирано обучение от експерт практик без да губиш време в търсене на хаотична информация в интернет. Гледаш практически видеа, в които лекторът показва и обяснява стъпка по стъпка процеса, който използва в реална бизнес среда.

Изпит & Сертификат

Вземи сертификат след положен онлайн изпит в удобно за теб време без фиксирани дата и час. Изпитът се провежда в учебната зона на DigitalPRO и е с продължителност от 30 минути и 20 въпроса, избрани на произволен принцип от голяма библиотека с въпроси.

Видео #1: <Как се създава успешна дигитална стратегия?>

- Какво прави дигиталният маркетинг ключов за моя бизнес
- Защо и как хората използват различните платформи в интернет
- Какво е дигитална потребителска пътека
- Защо микромоментите са ключов елемент от дигиталната пътека
- За кои бизнеси е важен сайтът и къде стои той в потребителската пътека

Видео #2: <Как се определя стратегията спрямо продукт, време и стъпки за покупка?>

- Маркетинг 4.0 и акценти на различните фунии
- Типове стойностно предложение и връзката с различни бизнес модели

Видео #3: <Каква е разликата между b2b и b2c стратегията?>

- Видове медии и връзката с нашия бизнес модел
- Как да може да скицираме нашия бизнес модел и зависимостта с различните типове медии

Видео #4: <Как се прави целеполагане за кампания - SMART цели?>

Видео #5: <Как да създадем brief / задание за кампания? >

- Кога се прави и как ни помага
- От кой се попълва информацията
- Важни стъпки при попълването на бриф за кампания

Видео #6: <Как да създадем brief / задание за поддържане на профил в социалните мрежи? >

- Кога се прави и как ни помага
- Акценти при попълването на бриф за социалните мрежи

Видео #7: <Как се създава brief / задание за създаване на уебсайт? >

- Кога се прави и как ни помага
- Важни стъпки при попълването на бриф документ

Видео #8: <Защо движението на информация вътре в компанията е важно? >

- Защо предварителната информация е важна за планирането
- Какви роли в екипа са нужни, за да контролираме прилагането на стратегията
- Типове ситуации и въпроси, с които да валидираме ролите на екипа и значението на информацията

Видео #9: <Как да използваме ефективно наличните ресурси на бизнеса? >

- Категории ресурси и ситуации, в които бихме ги ползвали
- Защо е важно да анализираме всеки тип ресурс и връзката му с целеполагането

Видео #10: <Как да бюджетираме една кампания и прилагаме контрол над бюджета? >

- Какъв подход на планиране на бюджет да използваме
- Каква е връзката на бюджета с жизнения цикъл на бизнеса
- Каква е връзката на бюджета с целеполагането на бизнеса
- Кои бранд метрики ни вълнуват при определяне на бюджет и връзка с цели
- Пример сладкарница Неделя

Видео #11: <5 елемента за контрол и оптимизация на нашата стратегия >

- Защо стратегията е в постоянен процес на оптимизация
- Как да определим моментите, когато трябва да упражним контрол
- Какви са ключовите решения, които трябва да се вземат

Видео #12: <Как се създава Медия план за стратегически и оперативни цели? >

- Какво е медия план и кои са елементите в него
- Какво трябва да знаем за бизнеса преди да определим каналите
- Какво трябва да знаем за каналите преди да ги включим
- Примерен шаблон за медия план
- Кога и как се използва в дигитална стратегия

Видео #13: <Как средата влияе на потребителските нагласите към нашия бизнес? >

- Какво е PESTEL анализ и защо ни помага
- Кога и как се прави
- Пример с Viessmann за прилагане на PESTEL анализ

Видео #14: < 3 типа доклади, които помагат за контрол на инвестиции и резултати >

- Как се правят Кратки доклади
- Как се правят Месечни доклади
- Как се правят Консолидиращи доклади
- Какво са Benchmark показатели

Видео #15: <Кои сигнали да следим за успешно оптимизиране на рекламна стратегия? >

- Сигнали от текуща кампания
- Сигнали от пазара
- Сигнали от конкуренти
- Сигнали от медиите

Видео #16: <Как да подобрим стойностното предложение чрез LIFT модел? >

- Какво е LIFT модел и как се прилага
- Кога се прави и защо
- Пример с NeterraTV за прилагане на LIFT модел

Видео #17: <Предизвикателствата при изграждане на дигитална стратегия >

- Как да определим бюджет за реклама
- Как да определим отговорни страни при планиране и реализиране
- Колко често трябва да се следи и анализира развитието на стратегия
- Често пропускани въпроси, които могат да помогнат за подобрение на резултатите

Видео #18: <Пример за планиране на годишна дигитална рекламна стратегия >

- Цялостен преглед на стратегията на Viessmann
- Анализ на предприетите стъпки

Видео #1: <Как се попълва Темплейт за Brief Документ (+ често срещани грешки)>

Основни акценти по всеки въпрос от документа
От къде се “черпи” информация
Колко често се актуализира информацията
Коя информация може да се “преизползва”, за да се оптимизира времето

Видео #2: <Как се попълва Темплейт за Cost Еstimate при работа с маркетинг бюджет>

Как да правим връзка между бизнес цел, бюджет за реклама и за услуги
Защо е важно да се научим да работим с “тежести”
Примерен темплейт за бюджетна рамка

Видео #3: <Процес за одит преди старт на една дигитална кампания>

Одит на технологично ниво
Одит на ниво съдържание
Одит на ниво аналитичности

Видео #4: <Процес за медия планиране и залагане на дигитални метрики >

Връзка между бизнес метрика, медия метрика и формат на реклама
Как да валидираме бизнес модел, тежести по формати и бюджет за реклама
Кои са ключовите метрики, които трябва да знаем как да анализираме

Видео #5: <Процес за изграждане и планиране на дигитална маркетинг стратегия>

Защо е важно да имаме времева рамка
Интегрираност между различните канали
Ролята на оперативните задачи, екипа и ресурсите
Актуализация на маркетинг стратегията - колко често, кога и как

Видео #1: <Име на видео>

булет 1
булет 2
булет 3

Иван Пантелеев

Partner & Account Director @ Xplora BG

Иван Пантелеев е Съдружник и Акаунт Директор  в Xplora BG – агенция за интегриран дигитален маркетинг.

 

Иван отговаря за правилното анализиране на бизнес процесите на една компания, създаването на конкретния обхват на проект, приоритизирането и структурирането на един проект в рамките на агенцията, така че да може да достигне по най-правилния начин към екипа и съответното коректно реализиране на проекта. Иван отговаря вече за екип от 7 проектови мениджъра в Xplora. Сред клиентите на агенцията са "Престиж 96", Helecloud, Wienerberger, "Ариана", Skoda, "Сладкарници "Неделя", "Medix", Schneider Electric Bulgaria, Schneider Electric Israel, Tombou, Aladdin Foods, Libresse и други.

 

Освен опита в Xplora, Иван има опит като Акаунт директор в агенцията ilyan com, където отговаряше за екип от 8 проектови мениджъри, където заедно помогнаха за дигиталното присъствие на много топ български и международни проекти. Отделно има и опит в развитието на по-големи уеб проекти за международни топ клиенти, сред които са Genting Singapore, ChaosGroup, Roobar, Associated Press и др.

 

Извън работата си в агенцията, Иван преподава дигитален маркетинг през последните 6 години в университети като Стопански факултет към Софийски университет, МВБУ, НБУ и Xplora Academy. Завършил е Стопанско управление в Стопански факултет на Софийски университет и преминава лятна MBA програма в UC Berkeley и Babson college през 2011 г.

 

Отделно Иван има много хобита, като най - много обича да пътува със семейството си, да играе футбол, обикаля Европа за спортен риболов и заснема всички риболовни (и не само) приключения. От над 6 години с група приятели развиват и youtube канала си CarpDays и споделят своите пътувания из Европа за спортен риболов и развиват това хоби в страната.

Оценки на участници

4.8 / 5
(776)
(134)
(16)
(10)
(0)

Отзиви на участници

Е. Балджиева

Лекторът е толкова дълбока и стойностна книга, обхващаща всеки един аспект от съществуването на човека днес, че единственото, което мога да кажа, е ПОКЛОН, Миро!

В. Шопова

Нямам препоръки, модулът надскочи очакванията ми!

Д. Борисов

Представянето на лектора беше на ниво. Надмина очакването ми. Информацията беше добре подбрана и поднесена чудесно.

Р. Ганджова

Много добре систематизирани лекции, подплатени с интересни примери и полезни задачи за курсистите.

А. Върбанова

Благодаря и много оценявам информацията, която ни поднесе Миро. Кара ни да мислим, да свързваме отделните елементи и лично за мен да имам един по-структуриран подход. Вече прилагам наученото от модула.

К. Генова

Нямам никакви препоръки.
Мирослав Запорожанов е дълбоко ерудирана личност, няма никаква тавтология при него - в начина му на изказване и поднасяне на информацията.
Всяко действие е абсолютно премерено и не е излишно.Стратег, маркетолог, психолог!

Р. Балъчки

Нямам препоръки, защото се вижда когато някой прави нещо от сърце,а не просто да вземе парите на хората. Поздравления, Миро!

С. Барабанова

Нямам забележки, доста детайлно се разглеждат примерите. Аз лично на моменти бях объркана относно фуниите. Може би трябваше по- категорично разграничаване. Но все пак, за да се избистри картинката, трябва опит и практика.

П. Антонова

Зад лесно смилаемото съдържание прозират опитът и нещата, които Мирослав е наработил, за да може да преподава.

П. Бобева

Материалът беше отлично подбран, подреден, напълно разбираем и много интересен. Всичко беше 6. Хареса ми също, че Мирослав има една по-обширна визия относно вселената (източен тип мислене), заобикалящото ни и човешката психика, а това е важно за един маркетолог.

Г. Георгиева

Нямам забележки. Страхотен лектор. Много ми хареса, че начинът на преподаване е много разбираем и подреден, съчетан с примери, които са много полезни. Бързо се уча от него.

Г. Георгиева

Личи си, че е свършил много работа, за да успее да предаде в сбит вариант голям обем от знания. Всичко е много логично подредено и поднесено дори и за човек като мен - без никакъв опит в маркетинга.

Т. Гоева

Изключително съм впечатлена от лектора и от съдържанието и представянето на лекциите.
Няма какво да препоръчам, защото всичко беше отлично. С нетърпение очаквам следващия модул с Мирослав.

А. Гугуткова

Аз съм изключително впечатлена.

Целият модул е много над очакванията ми. Досега съм посещавала на живо и онлайн различни обучения.

На всички от тях са ни учили на тактики, на мен винаги ми е липсвала голямата картина.

За първи път попадам на обучение, където ме учат на стратегическо мислене.

Иначе, откровено казано, за мен този модул напълно оправда цената на цялото обучение. Респект!

Г. Демирова

Мисля, че информацията беше представена на ниво, и определено запомних голяма част от нея.

Х. Димитров

Лекторът се справи страхотно в първи модул, няма как да бъде по-добре.

А. Дункова

Това бяха най-интересните ми лекции някога. За първи път не заспах на късна лекция!!! Единствената ми препоръка е да се опита да говори с различна интонация, за да създава фокус върху важните неща.

Г. Евтимова

Препоръчвам на лектора да запази модела си на преподаване. Информацията беше представена по достъпен и увлекателен начин. Препоръчвам в бъдеще, ако някой като мен му изпрати имейл за партньорство или инвестиция, да не затваря очи (това по-скоро си го пожелавам) :)

Е. Златева

Лекторът беше много добър, възхищавам му се. Съдържанието беше достатъчно, информацията - поднесена достъпно с примери.

М. Малчева

Представянето му е супер. В лекциите е събрана изключително много информация, която ни бе поднесена увлекателно и атрактивно. Дава основа, на която да се задълбае в материята. Начинът на поднасяне е идеален за мен. Преди години, като учех, студентите се радвахме, ако успеем да запишем нещо от бързоговорещ лектор. Който записал-записал. Така че сега оценявам предимството да натисна стоп и спокойно да си запиша нещо. Въобще, супер удобно е.

С. Михайлова

Не бих могла да добавя нищо. Представянето на лектора беше отлично, а курсовата и домашните работи бяха много практически и полезни.

Ани Бобева

Мога да опиша модула с няколко думи - структурност, детайност, достъпност и разбираемост.

Бистра Брънзова

Точен, концентриран, последователен - и курса, и лектора!

Екатерина Караджинова

Чудесен курс и страхотен лектор!

Лора Василева

Много интересен и добре структуриран курс. За мен беше интересно, че се разглежда цялата пътека на потребителя и какво какво можем да направим, за да я оптимизираме.

Магдалена Братанова

Препоръчвам целия курс. Животът се дели на преди и след. Получих много знания коио мога да приложа в моя бизнес. Благодаря на целия екип и лекторите за отделеното време и знания. Много полезен курс.

Радостина Ганева

Курсът е чисто маркетингово преживяване - навлиза в дълбочина в процеса на спечелването и задържането на клиентите, в инструментите на дигиталния маркетинг, в спецификите на различните канали, като същевременно всичко това е пречупено под призмата на бизнеса, неговите цели и насоченост. Голямо предимство отново е значителният практически опит на лектора, чрез който теорията се асимилира по много по-качествен и полезен начин.

Цонка Павлова

Изключително полезно съдържание.

Цена: 200 лв.

  • 8 часа
  • 17 видеa
  • Презентации

Цена:200 лв.

ВЗЕМИ КУРСА

Стани DigitalPRO!

Стани дигитален маркетинг специалист с помощта на знанията на едни от най-опитните маркетинг професионалисти в България!

ЗАПИШИ СЕ СЕГА

Be Digital. Be PRO!

последвай ни

Свържете се с нас:
0896 235 344