Управление на Дигитална Агенция

Научи как да създадеш или работиш в успешна дигитална агенция като Маркетинг мениджър, който управлява екип от маркетинг специалисти и комуникира с бизнес партньори!

Начало23.03.2020
Край05.04.2020
(4.6)

Цели на курса

Ако се запишеш в този курс, ще научиш:

- Какъв е бизнес моделът на една дигитална агенция и кои са услугите, които предоставя;

- Как взаимодействат помежду си екипите в една дигитална агенция и какви отговорности и задължения има всяка позиция;

- Какво включва позицията Digital Account Manager в дигиталната агенция;

Информация за курса

Ниво #1 - Видео уроци

Ниво #2 - Обучение на живо

Workshop - Практика на живо

*Workshop-ът се заплаща допълнително на цена 120лв.
*Ограничени места - само за 16 души

Само участници в курса могат да се включат в Workshop-a, тъй като билети за него се закупуват директно от нашата обучителна платформа.

БЕЗ ИЗПИТ и КУРСОВА РАБОТА

*Индивидуалните курсове извън програмата на DigitalPRO не включват изпити и курсови работи. Предлагат само обучителен ма*Индивидуалните курсове извън програмата на DigitalPRO не включват изпити и курсови работи. Предлагат само обучителен материал и комуникация с лектора.териал и комуникация с лектора.

23 МАРТ - ПОНЕДЕЛНИК

- Откриване Курс №8 с уебинар от 19:30 до 20:30ч

Място: Facebook група на Курс №8

24 МАРТ - ВТОРНИК

- Отключване Лекция №1 от Ниво 1 в 12:00ч на обяд

Място: Платформата на DigitalPRO

26 МАРТ - ЧЕТВЪРТЪК

- Отключване Лекция №2 от Ниво 1 в 12:00ч на обяд

Място: Платформата на DigitalPRO

31 МАРТ - ВТОРНИК

- Отключване Лекция №3 от Ниво 1 в 12:00ч на обяд

Място: Платформата на DigitalPRO

2 АПРИЛ - ЧЕТВЪРТЪК

- Отключване Лекция №4 от Ниво 1 в 12:00ч на обяд

Място: Платформата на DigitalPRO

4 АПРИЛ - СЪБОТА

- Начало на Ниво 2 с обучение на живо от 9:00ч до 18:00ч

Място: Интер Експо Център, гр. София

5 АПРИЛ - НЕДЕЛЯ

- Начало на Workshop с обучение на живо от 9:00ч до 13:00ч

Място: Учебен център на DigitalPRO, гр. София, ул. „Лютиброд“ 3

9 АПРИЛ - ЧЕТВЪРТЪК

- Начало на Q&A уебинар преди изпит от 19:30ч до 20:30ч

Място: Facebook група на Курс №8

11-12 АПРИЛ - СЪБОТА И НЕДЕЛЯ

- Срок за провеждане на Изпит и предаване на Курсова работа за Курс №8 от 00:00ч (11.04) до 23:59ч (12.04)

Място: Изпитът се провежда онлайн в платформа на DigitalPRO

*изпитът е в рамките на 30 минути
*участникът избира удобен за него час за провеждане на изпита (в рамките на изпитния период)

За Начинаещи

За начинаещи, които тепърва навлизат в сферата на дигиталния маркетинг и искат да станат част от екипа на маркетинг агенция;

За Среднонапреднали

За среднонапреднали, които искат да създадат своя собствена дигитална агенция и надградят своите знания и научат повече методологии и процеси, които да следват;

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТ:

1/ Какъв е бизнес моделът на една дигитална агенция и кои са услугите, които предоставя;

2/ Каква е структурата в една дигитална агенция;

3/ Как взаимодействат помежду си екипите в една дигитална агенция и какви отговорности и задължения има всяка позиция;

4/ Какво включва позицията Digital Account Manager в дигиталната агенция;

5/ Какви елементи съдържа процесът на Продажба, който всеки един Digital Account Manager трябва да знае и умее;

ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ:

1/ Да създадат примерна дигитална кампания и да разберат как работят нейните елементи;

2/ Да приложат на практика знания за това как се комуникира с клиенти, как се водят телефонни разговори, срещи и др.;

3/ Да разберат процеса на създаване на оферти за дигитална реклама, изготвяне на презентации и презентиране пред партньори;

4/ Да приложат на практика знания и умения по комуникация с вътрешния екип;

5/ Да приложат на практика умения, обхващащи процеса на Продажба - от проучване на клиент до upsell на клиента

ЛЕКЦИЯ #1

БИЗНЕС МОДЕЛ НА ДИГИТАЛНА АГЕНЦИЯ

- Как работи рекламният бранш
- Какви са видовете бизнес организации и ролята им в цялата маркетингова система
- Какви услуги предлага една дигитална агенция
- Каква е структурата в една дигитална агенция
- Как взаимодействат помежду си екипите в дигиталната агенция

ЛЕКЦИЯ #2

ПОЗИЦИЯТА ДИГИТАЛЕН АКАУНТ МЕНИДЖЪР

- Характеристики на позицията Digital Account Manager
- Етапи и елементи на бизнес комуникацията с клиенти
- Етапи и елементи на вътрешнофирмената комуникация
- Финансови документи и как да се работи с тях
- Отговорности и задължения на Digital Account Manager

ЛЕКЦИЯ #3

ПРОЦЕС ПРИ ДИГИТАЛНА КАМПАНИЯ

- Онлайн стратегия - елементи и стъпки
- Рекламни инструменти за успешна комуникация с клиенти
- Дигитални рекламни канали и ролята им за успешен upsell (надпродажба) на клиенти
- Елементи на една дигитална кампания
- Създаване на примерна дигитална кампания

ЛЕКЦИЯ #4

ПРОЦЕС ПРИ БИЗНЕС КОМУНИКАЦИЯ

- Основни елементи на бизнес комуникацията с парньори на дигитална агенция
- Комуникация с клиенти - основни елементи и стъпки
- Телефонни разговори с клиенти - структура за успешна комуникация
- Планиране на срещи с клиенти
- Как да отправиш неустоимо предложение на клиент

Целодневно обучение

ПРОЦЕС ПРИ РЕКЛАМНА КАМПАНИЯ

- Създаване на оферта за дигитална реклама
- Елементи на една презентация
- Изготвяне на презентация и презентиране пред клиенти
- Оптимизиране на рекламна кампания
- Комуникация с вътрешния екип

ПРОЦЕС ПРИ ПРОДАЖБА

- Основни елементи в процеса на Продажба
- Проучване на потенциален клиент
- Комуникация с потенциален клиент
- Провеждане на среща с потенциален клиент
- Изготвяне на предложение и Upsell (надпродажба) на клиента

След завършване студентите ще могат да приложат наученото като:

- Дигитален Акаунт мениждър в Дигитална агенция, Рекламна агенция, Уеб студио;

- Дигитален Акаунт асистент в Дигитална агенция, Рекламна агенция, Уеб студио;

- Собственик на маркетинг агенция или свой бизнес в сферата на дигиталния маркетинг;

Мога ли да се запиша само за този курс, а не за цялата програма?

До 17-ти Септември 2019г. ще бъде отворено записването за цялата програма DigitalPRO 2.0, в която се включват всички 15 курса.

След началото на програмата (21-ви Септември), всички курсове ще бъдат отворени за външни участници, които ще трябва да заплатят цена от 200лв за участие във всеки отделен курс.

При индивидуалните курсове участникът не полага изпити и не прави курсови работи, което означава, че не подлежи на сертифициране от МОН.

Какво представлява Ниво #1 от курса?

Ниво #1 от всички 8 основни курса представлява обучително съдържание за начинаещи, което се провежда само онлайн в новата платформа на DigitalPRO чрез предварително записани лекции (видео уроци) от лекторите под формата на презентации и how-to видеа, които показват стъпка по стъпка как се практикува теорията в курса.

Съдържанието на лекциите ще обхване теория, терминология, методология и практически похвати за начинаещи, както и примери и анализи от практиката.

Лекциите в Ниво #1 се отключват по предварително определена обучителна програма (календар) в дните Вторник и Четвъртък точно в 12:00ч на обяд, като ще могат да се гледат неопределен брой пъти, за да може всеки участник да разбере и приложи практически наученото от курса.

Всяка лекция от Ниво #1 ще бъде разделена на малки видеа по конкретни теми, които ще бъдат подредени в определен ред (playlist), което дава възможност за по-фокусирано предаване на знания от страна на лектора, както и по-лесно консумиране на съдържанието от страна на участника.

Всички участници ще могат да задават своите въпроси към лектора в секция коментари, която ще се намира под всяко видео от курса.

Достъп до Ниво #1 има всеки, който участва в цялостната програма на DigitalPRO или е закупил съответния единичен курс.

Какво представлява Ниво #2 от курса?

Ниво #2 от всички 8 основни курса представлява обучително съдържание за напреднали, което се провежда само на живо в Съботен ден под формата на целодневно лекционно обучение с лектора на курса в изцяло реновираната зала на Интер Експо Център.

Ниво #2 ще се записва с камера и в последствие качи като видео запис в платформата за последващо гледане от участниците, които имат достъп до него. Участници, които нямат възможност да присъстват на живо, ще могат да гледат записа от Ниво #2 в Понеделник (ден след реалното провеждане на обучението на живо).

В целодневното обучение Ниво #2 ще се обхване теория, терминология, методология и практически похвати за напреднали, както и разглеждане на примери от практиката и преподаване на работещи стратегии, тествани от лектора в неговата практика.

По време на обучението ще има презентации на гост лектори, а в края на обучението по програма е планирана Q&A секция от 60 мин, в която лекторът ще отговаря на всички въпроси от Ниво #1 и Ниво #2.

Достъп до Ниво #2 има всеки, който участва в цялостната програма на DigitalPRO или е закупил съответния единичен курс.

Мога ли да задавам въпроси на лектора?

Да. Всеки участник ще има възможността да зададе конкретен въпрос на лектора по обучителния материал.

Под всяко обучително видео в платформата има секция “Коментари”, в която участникът да зададе своя въпрос и лекторът да му отговори.

Също така, към всички 8 основни курса ще има организиране на 2 онлайн уебинара за участниците, където всеки лектор ще има възможност да отговаря на конкретните въпроси по неговите лекции и да разисква теми и да дава обратна връзка по лични казуси на самите участници.

Въпроси към лектора ще могат да бъдат задавани и на живо в зала по време на Q&A панела в края на Ниво #2 от неговия курс. Този тип въпроси са възможни само на всеки от 8-те основни курса в програмата,тъй като само за тях Ниво #2 се провежда на живо в Интер Експо Център.

Въпроси по обучителния материал за свободноизбираемите курсове ще бъде възможен само в платформата на DigitalPRO и под всеки видео урок от курса.

До кога ще имам достъп до лекциите в курса?

Всеки участник в цялостната програма или в индивидуален курс ще има неограничен достъп до лекциите и ще може да ги гледа неограничен брой пъти в рамките на провеждането на програмата DigitalPRO 2.0.

Достъпът до лекциите ще бъде отворен до 01.09.2020г, като след това достъпът до тях се спира заради предстоящо обновяване на съдържанието в курсовете.

Всеки участник ще има възможност да поднови своето участие в цялостната програма с -50% отстъпка и ще получи достъп до обновените лекции и предстоящи нови курсове.

Мартин Попов

Founder @ Interactive Share

Мартин Попов е управител на дигиталната агенция Interactive Share.

Той има 15 години опит в дигиталния маркетинг и реклама и е един от водещите дигитални маркетингови експерти в България.

Повече от 9 години неговата компания е една от водещите дигитални агенции у нас.

Фокусът и силата на агенцията е в реализирането на мащабни и интегрирани кампании в дигиталната среда, целящи повишаване на приходите на техните партньори.

През годините Мартин е участвал и организирал десетки конференции и семинари на тема дигитален маркетинг и реклама, бил е жури на редица конкурси и чест гост в телевизионни бизнес предавания.

Оценки на участници

4.6 / 5
(196)
(56)
(18)
(7)
(0)

Отзиви на участници

П. Антонова

Личи си, че Мартин е изключително нахъсан за работата си, диша и живее с нея, преминал е през много неща и най-важното - сподели с нас всичко от кухнята на нещата. Както направиха и другите лектори преди него, разбира се.

В. Парладийска

Mартин е много готин като човек. Аз му се възхищавам за всичко, което е постигнал, и получих доста ценни неща за живота.

С. Петкова

Хареса ми как поднася съдържанието.

Г. Евтимова

Предаването на тази сложна материя беше брилянтно. Нямам препоръки!

П. Маринов

Да продължава в същия дух!

А. Гугуткова

Лекторът е невероятен.

Р. Витанова

Лекторът би бил страхотен life coach.

Цена: 200 лв.

  • 20 часа продължителност
  • Ниво #1 - видео уроци
  • Ниво #2 - уроци на живо
  • Презентации за сваляне

Цена:200 лв.

Запиши се сега!

Стани DigitalPRO!

Стани дигитален маркетинг специалист с помощта на знанията на едни от най-опитните маркетинг професионалисти в България!

ЗАПИШИ СЕ СЕГА

Be Digital. Be Pro!

последвай ни

Свържете се с нас:
0896 235 344