Ефективен E-mail Маркетинг

Научи конкретни стратегии и тактики за планиране и създаване на ангажиращи и ефективни E-mail маркетинг кампании, които генерират високи резултати и статистики!

Начало02.03.2020
Край15.03.2020
(4.9)

Цели на курса

Ако се запишеш в този курс, ще научиш:

- Кои са стъпките за създаване успешна Email маркетинг стратегия;
- Подробни теоретични и практически познания за Email маркетинга;
- Създаване на E-mail маркетинг кампания от А до Я;
- Различни стратегии за различни типове бизнес;

Информация за курса

Ниво #1 - Видео уроци

Ниво #2 - Обучение на живо

Workshop - Практика на живо

*Workshop-ът се заплаща допълнително на цена 120лв.
*Ограничени места - само за 16 души

Само участници в курса могат да се включат в Workshop-a, тъй като билети за него се закупуват директно от нашата обучителна платформа.

БЕЗ ИЗПИТ и КУРСОВА РАБОТА

*Индивидуалните курсове извън програмата на DigitalPRO не включват изпити и курсови работи. Предлагат само обучителен ма*Индивидуалните курсове извън програмата на DigitalPRO не включват изпити и курсови работи. Предлагат само обучителен материал и комуникация с лектора.териал и комуникация с лектора.

2 МАРТ - ПОНЕДЕЛНИК

- Откриване Курс №7 с уебинар от 19:30 до 20:30ч

Място: Facebook група на Курс №7

3 МАРТ - ВТОРНИК

- Отключване Лекция №1 от Ниво 1 в 12:00ч на обяд

Място: Платформата на DigitalPRO

5 МАРТ - ЧЕТВЪРТЪК

- Отключване Лекция №2 от Ниво 1 в 12:00ч на обяд

Място: Платформата на DigitalPRO

10 МАРТ - ВТОРНИК

- Отключване Лекция №3 от Ниво 1 в 12:00ч на обяд

Място: Платформата на DigitalPRO

12 МАРТ - ЧЕТВЪРТЪК

- Отключване Лекция №4 от Ниво 1 в 12:00ч на обяд

Място: Платформата на DigitalPRO

14 МАРТ - СЪБОТА

- Начало на Ниво 2 с обучение на живо от 9:00ч до 18:00ч

Място: Интер Експо Център, гр. София

15 МАРТ - НЕДЕЛЯ

- Начало на Workshop с обучение на живо от 9:00ч до 13:00ч

Място: Учебен център на DigitalPRO, гр. София, ул. „Лютиброд“ 3

19 МАРТ - ЧЕТВЪРТЪК

- Начало на Q&A уебинар преди изпит от 19:30ч до 20:30ч

Място: Facebook група на Курс №7

21-22 МАРТ - СЪБОТА И НЕДЕЛЯ

- Срок за провеждане на Изпит и предаване на Курсова работа за Курс №7 от 00:00ч (21.03) до 23:59ч (22.03)

Място: Изпитът се провежда онлайн в платформа на DigitalPRO

*изпитът е в рамките на 30 минути
*участникът избира удобен за него час за провеждане на изпита (в рамките на изпитния период)

За Начинаещи

За начинаещи, които прохождат в сферата на Е-mail маркетинга и имат нужда от конкретни процеси, които да следват;

За Среднонапреднали

За среднонапреднали, които искат да обновят своите знания и научат повече стратегии и тактики за създаване на ангажиращи и ефективни E-mail маркетинг кампании;

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТ:

1/ Какво е E-mail marketing и каква е ролята му в съвременния маркетинг микс;

2/ Как се създава перфектният E-mail (дизайн, текст, бутони, линкове);

3/ Как се планира, подготвя и изпраща E-mail кампания;

4/ Как се измерва ефективността на E-mail кампаниите;

ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ:

1/ Да приложат на практика знания за създаване на перфектния e-mail;

2/ Да изградят автоматична последователност от съобщения;

3/ Да измерват резултати от примерни E-mail кампании и да предлагат възможности за подобрение;

4/ Да създадат собствена E-mail кампания и стратегия за достигане до клиенти;

ЛЕКЦИЯ #1

ОСНОВИ И СЪЩНОСТ НА E-mail МАРКЕТИНГА

- Какво е E-mail Маркетинг
- Как се създава E-mail Маркетинг Кампания
- Инструменти за осъществяване на E-mail Маркетинг Кампании
- Създаване на собствена E-mail Маркетинг Кампания

ЛЕКЦИЯ #2

ИЗГРАЖДАНЕ НА ГОЛЯМ И АНГАЖИРАН СПИСЪК ОТ МЕЙЛ ПОСЛЕДОВАТЕЛИ

- Маркетинг инструменти за успешно събиране на имейли
- Маркетинг стратегии за успешно ангажиране на аудиторията
- Система за управление на E-mail Маркетинг
- Тестово изпращане на имейли

ЛЕКЦИЯ #3

СЪЗДАВАНЕ НА ПЕРФЕКТНИЯ МЕЙЛ

- Copywriting за E-mail Кампании
- Дизайн за E-mail Кампании
- Работа със софтуер за E-mail Кампании
- Практическа работа по създаване на E-mail Кампании

ЛЕКЦИЯ #4

ТЕСТВАНЕ, ИЗМЕРВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА E-mail КАМПАНИИ

- Обсъждане и тестване на E-mail Кампании, създадени от студентите
- Измерване на резулати от примерни E-mail Кампании
- Измерване на резултати - теория
- Измерване на резултати - практика

Целодневно обучение

Е-mail АВТОМАТИЗАЦИЯ

- Автоматизация от имейли за ангажирани клиенти
- Автоматизация от имейли за нови клиенти
- Автоматизация от имейли за текущи клиенти
- Автоматизация от имейли за стари клиенти с цел ремаркетинг

E-mail МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИИ И ТАКТИКИ ЗА НАПРЕДНАЛИ

- Създаване на E-mail стратегии за различни видове бизнес
- Разработване на вътрешнофирмени e-mail маркетинг процеси
- Създаване на e-mail маркетинг кампания от А до Я

След завършване студентите ще могат да приложат наученото като:

- Дигитален Account Manager в дигитална агенция;

- E-mail Маркетинг специалист в дигитална агенция, startup или голяма компания;

- E-mail Маркетинг специалист на свободна практика;

Мога ли да се запиша само за този курс, а не за цялата програма?

До 17-ти Септември 2019г. ще бъде отворено записването за цялата програма DigitalPRO 2.0, в която се включват всички 15 курса.

След началото на програмата (21-ви Септември), всички курсове ще бъдат отворени за външни участници, които ще трябва да заплатят цена от 200лв за участие във всеки отделен курс.

При индивидуалните курсове участникът не полага изпити и не прави курсови работи, което означава, че не подлежи на сертифициране от МОН.

Какво представлява Ниво #1 от курса?

Ниво #1 от всички 8 основни курса представлява обучително съдържание за начинаещи, което се провежда само онлайн в новата платформа на DigitalPRO чрез предварително записани лекции (видео уроци) от лекторите под формата на презентации и how-to видеа, които показват стъпка по стъпка как се практикува теорията в курса.

Съдържанието на лекциите ще обхване теория, терминология, методология и практически похвати за начинаещи, както и примери и анализи от практиката.

Лекциите в Ниво #1 се отключват по предварително определена обучителна програма (календар) в дните Вторник и Четвъртък точно в 12:00ч на обяд, като ще могат да се гледат неопределен брой пъти, за да може всеки участник да разбере и приложи практически наученото от курса.

Всяка лекция от Ниво #1 ще бъде разделена на малки видеа по конкретни теми, които ще бъдат подредени в определен ред (playlist), което дава възможност за по-фокусирано предаване на знания от страна на лектора, както и по-лесно консумиране на съдържанието от страна на участника.

Всички участници ще могат да задават своите въпроси към лектора в секция коментари, която ще се намира под всяко видео от курса.

Достъп до Ниво #1 има всеки, който участва в цялостната програма на DigitalPRO или е закупил съответния единичен курс.

Какво представлява Ниво #2 от курса?

Ниво #2 от всички 8 основни курса представлява обучително съдържание за напреднали, което се провежда само на живо в Съботен ден под формата на целодневно лекционно обучение с лектора на курса в изцяло реновираната зала на Интер Експо Център.

Ниво #2 ще се записва с камера и в последствие качи като видео запис в платформата за последващо гледане от участниците, които имат достъп до него. Участници, които нямат възможност да присъстват на живо, ще могат да гледат записа от Ниво #2 в Понеделник (ден след реалното провеждане на обучението на живо).

В целодневното обучение Ниво #2 ще се обхване теория, терминология, методология и практически похвати за напреднали, както и разглеждане на примери от практиката и преподаване на работещи стратегии, тествани от лектора в неговата практика.

По време на обучението ще има презентации на гост лектори, а в края на обучението по програма е планирана Q&A секция от 60 мин, в която лекторът ще отговаря на всички въпроси от Ниво #1 и Ниво #2.

Достъп до Ниво #2 има всеки, който участва в цялостната програма на DigitalPRO или е закупил съответния единичен курс.

Мога ли да задавам въпроси на лектора?

Да. Всеки участник ще има възможността да зададе конкретен въпрос на лектора по обучителния материал.

Под всяко обучително видео в платформата има секция “Коментари”, в която участникът да зададе своя въпрос и лекторът да му отговори.

Също така, към всички 8 основни курса ще има организиране на 2 онлайн уебинара за участниците, където всеки лектор ще има възможност да отговаря на конкретните въпроси по неговите лекции и да разисква теми и да дава обратна връзка по лични казуси на самите участници.

Въпроси към лектора ще могат да бъдат задавани и на живо в зала по време на Q&A панела в края на Ниво #2 от неговия курс. Този тип въпроси са възможни само на всеки от 8-те основни курса в програмата,тъй като само за тях Ниво #2 се провежда на живо в Интер Експо Център.

Въпроси по обучителния материал за свободноизбираемите курсове ще бъде възможен само в платформата на DigitalPRO и под всеки видео урок от курса.

До кога ще имам достъп до лекциите в курса?

Всеки участник в цялостната програма или в индивидуален курс ще има неограничен достъп до лекциите и ще може да ги гледа неограничен брой пъти в рамките на провеждането на програмата DigitalPRO 2.0.

Достъпът до лекциите ще бъде отворен до 01.09.2020г, като след това достъпът до тях се спира заради предстоящо обновяване на съдържанието в курсовете.

Всеки участник ще има възможност да поднови своето участие в цялостната програма с -50% отстъпка и ще получи достъп до обновените лекции и предстоящи нови курсове.

Мирослав Запорожанов

Marketing strategy

Мирослав Запорожанов е бизнес стратег, предприемач и консултант със 7 години опит в стартирането, управлението и разрастването на компании, които използват интернет като основен канал за продажба и промотиране на своите стоки и услуги. За това време той е участвал в създаването на няколко проекта - Zapomedia.com (дигитална маркетинг компания), Oba.bg (платформа за онлайн обучения за маркетинг & бизнес). В момента разработва активно собствени Blockchain и Ecommerce проекти.

През всички тези години е работил по общи проекти с Наталия Кобилкина, фитнес модела Лазар Ангелов, мотиватора Юли Тонкин и други малки и големи бизнеси. До 2013 г. Мирослав е бил бизнес консултант на някои от най-големите енергийни компании в света като OMV и E.ON, а преди това е бил брокер на капиталовите пазари, където структурирал и търгувал деривати. Бизнес философията, която той изповядва, е да деконструира бизнес моделите, маркетинг стратегиите и човешката психология до изконните им принципи и фундаменти, които ги определят, целейки да реконструира нов и по-ефективен начин, съобразен със моментната среда, в която да постигне заложените от бизнеса (или клиента) цели. Заедно с брат си Стилиян, Мирослав е главен инициатор и маркетинг стратег на програмата Digital Pro.

Оценки на участници

4.9 / 5
(286)
(18)
(3)
(1)
(0)

Отзиви на участници

Т. Йорданова

Миро е много вдъхновяващ и поднася информацията по начин, който наистина мога след това веднага да приложа. Изключително практически насочен. Жалко, че има само 2 модула в програмата!

П. Бобева

Модулът и преподаването бяха отлични. Отношението ми към имейл маркетинга преди модула беше никакво, дори леко клонящо към негативно, понеже до този момент съм го възприемала като досаден спам.
Мирослав преобърна тази ми представа. Не съм подозирала колко интересно може да бъде и какъв потенциал се крие в имейл маркетинга.

С. Райкова

Нямам препоръки, перфектно поднесена информация, допълнителни материали, интересни примери.
За мен лично Миро е най-добрият лектор в цялата програма и наистина успях да науча изключително много, което да приложа и в практиката. Браво за чудесната работа, личат си годините опит.

А. Гугуткова

За мен възможността да уча от хора като Миро е огромна привилегия. Стратегиите на Миро са едни от най-задълбочените теми, на които съм попадала. Лекциите са ми безкрайно интересни.

С. Марковска

Миро доказа отново, че е един от най-добрите лектори. Разказва увлекателно и умее да ангажира вниманието ми. Нямам препоръки.

П. Антонова

Информацията беше представена по такъв начин, че всички да могат да я разберат и осмислят още на лекцията - с много примери и практически съвети от опита на лектора.

Д. Борисов

Да продължава в същия дух. Много добре поднесена информация. Супер интересни и полезни обяснения. Фаворит ми е за сега! :)

М. Колева

За мен Мирослав е най-добрият лектор - много висока класа и умее да провокира мислене и идеи.

Р. Калчева

Миро е супер! Хубаво структурирани лекции и презентации, допълнителни ресурси и т.н.

Г. Евтимова

Качеството на обучението продължава да държи високо ниво.

С. Емелин Илиева

Благодаря за подробните обяснения и отделеното време.

А. Дункова

Да продължава все така всеотдайно да поднася информацията!

Б. Димитрова

Всичко беше на много високо ниво.

В. Парладийска

Нямам никакви препоръки, само огромни поздравления и благодарности за Миро.

Д. Найденова

Всичко беше много детайлно, ясно и на много задълбочено ниво.

Т. Смиленов

Един от най-добре структурираните модули до момента.

Е. Грозева-Кунчева

Супер си беше. Нямам препоръки!

П. Маринов

Уникален модел на развитие.

Н. Чернева

Той е един от любимите ми лектори.

Цена: 200 лв.

  • 20 часа продължителност
  • Ниво #1 - видео уроци
  • Ниво #2 - уроци на живо
  • Презентации за сваляне

Цена:200 лв.

Запиши се сега!

Стани DigitalPRO!

Стани дигитален маркетинг специалист с помощта на знанията на едни от най-опитните маркетинг професионалисти в България!

ЗАПИШИ СЕ СЕГА

Be Digital. Be Pro!

последвай ни

Свържете се с нас:
0896 235 344