Online Reputation Management (ORM)

Научи как да създадеш успешна ORM стратегия, която обезпечава в пълнота завършената успешност на клиента, генерира разпознаваемост, дава кредит на доверие, генерира положителен имидж и продуцира влияние!

Достъп до31.10.2024

Цели на курса

В този курс ще научиш:


- Запознаване с сновните понятия в областта на дигиталните науки за изграждане на имидж, репутация и бранд.

- Работа с някои технологични инструменти, които са в помощ на съвременния, дигитален маркетинг и PR. Работа със софтуери / тулове за SEO, SMM & SMO, кънтент анализи, интент анализи, медия клипинг / мониторинг.

- Aнализ и мониторинг при кампании по управление на онлайн репутация, с инструментите на дигиталния маркетинг и PR.

- Стратегическо планиране, изграждане и поддържане на кампании за управление на електронен имидж, бранд и репутация. Имиджмейкинг, управление на репутация, влияние.

- Особености и различния на действията при лична, корпоративна и репутация за NGO и други типове организации. А погледнато в тайминга – сега, превантивно и в кризисна ситуация – как да постъпим?

Информация за курса

Курсът е съставен от Видео Уроци

*Индивидуалните курсове извън програмата на DigitalPRO включват изпит, ако участникът желае да получи Сертификат за допълнителна квалификация.

*Полагането на изпит е по желание на участника.

Всеки индивидуален курс предоставя обучителен материал, комуникация с лектора и участие в обща Facebook група.

Изпит и Сертификат

*Индивидуалните курсове извън програмата на DigitalPRO включват изпит, ако участникът желае да получи Сертификат за допълнителна квалификация.

*Полагането на изпит е по желание на участника.

Всеки индивидуален курс предоставя обучителен материал, комуникация с лектора и участие в обща Facebook група.

Неограничен достъп до 31.10.2024г

Всеки участник, закупил индивидуален курс от програмата, разполага с неограничен достъп до лекциите и ще може да ги гледа неограничен брой пъти в РАМКИТЕ на провеждането на DigitalPRO 6.0.

Лекциите ще са отворени за гледане до 31.10.2024г, като след това достъпът до тях се СПИРА заради предстоящо обновяване на съдържанието в курсовете.

За Начинаещи

- За всеки, който иска да прави графично съдържание, но не знае от къде да започне и какво се изисква.

За Средно напреднали

За средно напреднали, които искат да обновят своите знания и научат повече стратегии и тактики за управление на репутация в дигитална среда.

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТ:

1/ Целта на обучението е да запознае курсистите с основните понятия в областта на дигиталните науки за изграждане на имидж, репутация и бранд.

2/ Студентите ще придобият основни умения за стратегически планиране, изграждане и поддържане на кампании за управление на електронен имидж, бранд и репутация.

3/ Видовете инструменти и подходи ще бъдат комбинирани по ефективен начин, който да допринесе за съставянето на пълна картина за анализ и мониторинг, Big Data Analysis, управление на проекти; статистически модели на анализ, установяване на корелационни зависимости между различни модели и данни; софтуери за SEO (Search Engines Optimization), медия клипинг / мониторинг, SMO (Social Media Optimization) / SMM (Social Media Marketing.

3/ Ползва се инструментариума на дигиталния маркетинг и PR, което прави курса силно принадлежен към всичко, което програмата DigitalPRO е предоставяла като познания до момента. Така го прави своеобразно надграждане, за желаещите да се реализират в областта на управлението на онлайн репутация, дигиталния пиар и бранд журналистиката.

ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ:

1/ Ще научат как да взимат стратегически решения в своята бъдеща практика по ORM кампании; след мониторинг и анализ;

2/ Ще разберат как да полагат макро и микро цели, тяхното следване, надграждане и реализация при ORM кампании;

ЛЕКЦИЯ #1

Елементи на репутацията и и информация за лектора на курса


Видео 1 - Програма и лектор на курса


Видео 2 - Какво е репутация? Съставляващи компоненти на репутацията. Имидж, репутация и бранд


ЛЕКЦИЯ #2

Пропаганда, PR, ОРМ


Видео 1 - Отговорна ли е пропагандата?

Видео 2 - PR и Пропаганда

Видео 3 - СМК - ПРОЗОРЕЦ КЪМ СВЕТА

ЛЕКЦИЯ #3

Интегрирани маркетинг комуникации


Видео 1 – Интегрирани маркетинг комуникации

Видео 2 - От ИМК към МР (Мениджмънт на репутацията)

Видео 3 - Брандът като нов център на ИМК

ЛЕКЦИЯ #4

Мениджмънт на репутацията; Мениджмънт на онлайн репутация


Видео 1 - Репутацията като уникален стратегически актив

Видео 2 - Репутациoнен мениджмънт в първо действие – стратегии, заинтересовани страни

Видео 3 - Репутация и комуникации, Моделиране на репутационна стратегия

Видео 4 - Управление на онлайн репутация – Online Reputation Management

Видео 5 - Мениджмънт на Онлайн Репутация – Online Reputation Management

Видео 6 - Като епилог

След завършване студентите ще могат да приложат наученото като:

- Регулатор на бранд репутацията в онлайн бизнес

- Бранд мениджър

- Маркетинг специалист в дигитална агенция, грижещ се за брандинг и PR.

- Консултант в сферата (*след придобиване на години практика).

Мога ли да се запиша само за този курс, а не за цялата програма?

Да.

Индивидуалните курсове извън програмата на DigitalPRO включват изпит, ако участникът желае да получи Сертификат за допълнителна квалификация.

Какво съдържа този курс?

Курсът съдържа обучително съдържание за начинаещи и напреднали, което се провежда само онлайн в платформата на DigitalPRO чрез предварително записани лекции (видео уроци) от лекторите, под формата на презентации и how-to видеа, които показват стъпка по стъпка как се практикува теорията в курса.

Съдържанието на лекциите ще обхване теория, терминология, методология и практически похвати за начинаещи, както и примери и анализи от практиката.

Ще се предаде теория, терминология, методология и практически похвати за напреднали, както и разглеждане на примери от практиката и преподаване на работещи стратегии, тествани от лектора в неговата практика.

Всяка лекция ще бъде разделена на малки видеа по конкретни теми, които ще бъдат подредени в определен ред (playlist), което дава възможност за по-фокусирано предаване на знания от страна на лектора, както и по-лесно консумиране на съдържанието от страна на участника.

Всеки участник ще има достъп до обща Facebook група, в която ще може да задава въпроси по определена тема и да отбележи лектора, към когото се обръща.

Възможността за задаването на въпроси е валидна до края на учебната програма.

Достъп до видеата има всеки, който участва в цялостната програма на DigitalPRO или е закупил съответния единичен курс.

Мога ли да задавам въпроси на лектора?

Да. Всеки участник ще има достъп до обща Facebook група, в която ще може да задава въпроси по определена тема и да отбележи лектора, към когото се обръща.

Възможността за задаването на въпроси е валидна до края на учебната програма.

Също така, към всички 8 основни курса ще се провеждат 4 онлайн уебинара за участниците, където всеки лектор ще има възможност да отговаря на конкретните въпроси по неговите лекции, да разисква теми и да дава обратна връзка.

Момчил Марчев

Marketing Manager @ Extreme Advertising

Момчил Марчев се занимава активно с дигитален маркетинг от 2006г., от 2010-та и с управление на онлайн репутация.

Работил е по маркетинг и рекламни кампании на популярни брандове от секторите имоти и строителство, туризъм и транспорт, сигурност и застраховане, медицина и др.

Бил е жури на награди за дигитален маркетинг и уеб развитие, също лектор на събития за маркетинг и реклама. Консултира редица водещи, онлайн медии в България за успешното им дигитално присъствие.

В частност, често помага с експертно мнение, за по-точно отразяване в самите електронни медии, на обществено значими казуси/теми свързани с имидж, репутация, бранд.

Цена: 300 лв.

  • 7 часа продължителност
  • Видео уроци
  • Презентации за сваляне

Стани DigitalPRO!

Стани дигитален маркетинг специалист с помощта на знанията на едни от най-опитните маркетинг професионалисти в България!

ЗАПИШИ СЕ СЕГА

Be Digital. Be PRO!

последвай ни

Свържете се с нас:
0896 235 344