Online Reputation Management (ORM)

Научи как да създадеш успешна ORM стратегия, която обезпечава в пълнота завършената успешност на клиента, генерира разпознаваемост, дава кредит на доверие, генерира положителен имидж и продуцира влияние!

Начало08.05.2023
Край31.10.2023

Цели на курса

В този курс ще научиш:


- Запознаване с сновните понятия в областта на дигиталните науки за изграждане на имидж, репутация и бранд.

- Работа с някои технологични инструменти, които са в помощ на съвременния, дигитален маркетинг и PR. Работа със софтуери / тулове за SEO, SMM & SMO, кънтент анализи, интент анализи, медия клипинг / мониторинг.

- Aнализ и мониторинг при кампании по управление на онлайн репутация, с инструментите на дигиталния маркетинг и PR.

- Стратегическо планиране, изграждане и поддържане на кампании за управление на електронен имидж, бранд и репутация. Имиджмейкинг, управление на репутация, влияние.

- Особености и различния на действията при лична, корпоративна и репутация за NGO и други типове организации. А погледнато в тайминга – сега, превантивно и в кризисна ситуация – как да постъпим?

Информация за курса

Курсът е съставен от Видео Уроци

*Индивидуалните курсове извън програмата на DigitalPRO включват изпит, ако участникът желае да получи Сертификат за допълнителна квалификация.

*Полагането на изпит е по желание на участника.

Всеки индивидуален курс предоставя обучителен материал, комуникация с лектора и участие в обща Facebook група.

Изпит и Сертификат

*Индивидуалните курсове извън програмата на DigitalPRO включват изпит, ако участникът желае да получи Сертификат за допълнителна квалификация.

*Полагането на изпит е по желание на участника.

Всеки индивидуален курс предоставя обучителен материал, комуникация с лектора и участие в обща Facebook група.

Начало на курса

Участници, закупили индивидуално курса, разполагат с достъп до лекциите след ОФИЦИАЛНАТА ДАТА ЗА СТАРТ НА КУРСА (08.05.23)

Неограничен достъп до 31.10.2023г

Всеки участник, закупил индивидуален курс от програмата, разполага с неограничен достъп до лекциите и ще може да ги гледа неограничен брой пъти в РАМКИТЕ на провеждането на DigitalPRO 5.0.

Лекциите ще са отворени за гледане до 31.10.2023г, като след това достъпът до тях се СПИРА заради предстоящо обновяване на съдържанието в курсовете.

8 МАЙ (ПОНЕДЕЛНИК)

- Отключване на всички лекции в 12:00ч на обяд

За Начинаещи

- За всеки, който иска да прави графично съдържание, но не знае от къде да започне и какво се изисква.

За Средно напреднали

За средно напреднали, които искат да обновят своите знания и научат повече стратегии и тактики за управление на репутация в дигитална среда.

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТ:

1/ Целта на обучението е да запознае курсистите с основните понятия в областта на дигиталните науки за изграждане на имидж, репутация и бранд.

2/ Студентите ще придобият основни умения за стратегически планиране, изграждане и поддържане на кампании за управление на електронен имидж, бранд и репутация.

3/ Видовете инструменти и подходи ще бъдат комбинирани по ефективен начин, който да допринесе за съставянето на пълна картина за анализ и мониторинг, Big Data Analysis, управление на проекти; статистически модели на анализ, установяване на корелационни зависимости между различни модели и данни; софтуери за SEO (Search Engines Optimization), кънтент анализи, интент анализи, медия клипинг / мониторинг, SMO (Social Media Optimization) / SMM (Social Media Marketing) анализи.

3/ Ползва се инструментариума на дигиталния маркетинг и PR, което прави курса силно принадлежен към всичко, което програмата DigitalPRO е предоставяла като познания до момента. Така го прави своеобразно надграждане, за желаещите да се реализират в областта на управлението на онлайн репутация, дигиталния пиар и бранд журналистиката.

ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ:

1/ Ще създадат самостоятелно своя собствена кампания по управление на онлайн репутация;

2/ Ще научат как да взимат стратегически решения в своята бъдеща практика;

3/ Ще полагат макро и микро цели, тяхното следване, надграждане и реализация;

ЛЕКЦИЯ #1

Основи и същност на управлението на онлайн репутация.


Видео 1 - Съдържание на курса

- Каква е структура на предстоящия курс и повече информация за лектора Момчил Марчев

Видео 2 - История на дигиталния маркетинг и PR.

История на маркетинга и защо той е основна част от човешкото съществуване;
История на PR-а и защо той е основна част от човешкото съществуване;
Какъв е маркетингът и PR-а днес и какви промени можем да очакваме в бъдеще.

Видео 3

- История, основни понятия за имидж, бранд и репутация. Разлика между репутация, имидж и PR, пропаганда и „управление на тълпите“. Видове репутация по начин и по време.

Дефиниране на понятията

- Прилики и разлики
- Най-доброто от дигиталния маркетинг, PR-а и бранд мениджмънта, в услуга на имиджмейкинга и управлението на онлайн репутация

ЛЕКЦИЯ #2

Мониторинг, анализ, одити и контрол на/при онлайн репутация – информация, резултати и анализ на данни. Екипите, защо и как, защо тези хора, на едно място?


Видео 1 - Първоначални анализи

- Първоначални анализи / анализ на входа на кампанията, въз основа на налични, входящи Big Data;
- Социология на входа на кампанията;
- Как работим с клиента, как придобиваме данните;
- Конфиденциалност, договори за конфиденциалност.

Видео 2 – Целеполагане, стратегиране и пак мониторинг и анализ

- Стратегическо планиране / интегрирани комуникационни стратегии на кампании, стъпващи на наличните данни след одити, анализи, мониторинг;

- Следва действие, отново нужда от непрекъснат мониторинг, анализ и логично; последващи корекции в кампаниите;

- Как да наложим нуждата от непрестанен мониторинг на управлявания от нас колектив и как да задължим поръчителя за съдействие в процеса.;

- Оповестяване и идентичност, разпознаваемост и ангажиране, влияние.


Видео 3 - Структура и основни моменти.

- “Аналоговите“ познания, в комбина с „дигиталните“, плюс социология, психология, етнология и културология, как внасяме равновесието в нашата кампания?;

- Ефектът на Пеперудата, “Игрите на глада“, „Троичен Социален Ред“ на Щайнер;

Корелация между маркетинг и PR, и основополагащите бизнес цели при индустрия и технологии;
Идеология, мисия, цели на организации и ORM реализации.

Видео 4 – Екипът за ORM. Управление на екипи за ORM

- Какъв е екипа за ORM анализ и как избира технологичния си инструментариум?;
- Какви са позициите, експертите в екипа и защо именно те?;
- Психолози и социолози, маркетинг и PR специалисти, експерти по HR и мениджмънт, специалисти по национална сигурност, куратори, специалисти по хуманитарни науки и, радио и ТВ журналисти, инфлуенсъри и други автори на съдържание;

ЛЕКЦИЯ #3

Същинска реализация на ORM кампании


Видео 1 – Как боравим с информацията, входящи данни, придобити данни в процеса на кампанията, обработка на информацията


- Управление на информацията.
- Негатив и позитив.
- Кога негативната информация работи за нас и как да я управляваме?
- Позитивното не винаги е положително и обратно.
- Как и кога да фокусираме върху предимствата в положителен аспект?
- Социологията и социологическите анализи, като част от Big Data.


Видео 2 – Канали за практическо приложение. Понятие за медия.


Канали за практическо приложение. Понятие за медия;
Собствени медии, придобити медии, платени медии;
Анализ на практическия смисъл от избор на медийни канали за изграждане на успешна репутация;
Медия планиране; ползване на дефинираните собствени, придобити и платени медийни канали / средства за масова информация.


Видео 3 - Съдържанието е всичко – как да креатираме и продуцираме съдържание
Текст, визуална и аудиовизуална комуникация;
Изграждане на стратегия за формиране на ефективни послания чрез текст, образ и звук;
Интервютата като инструмент за репутация и имидж; репортажът като инструмент за управление на репутация и имидж; структура на прессъобщенията. Как да пишем, така че да имаме влияние с максимален ефект от посланията ни.


Видео 4 – Сърч маркетинга в услуга на ORM кампаниите. SERM – Search Engines Reputation Management
Търсещите машини в помощ на дигиталния маркетинг и PR. Понятия за SEO.
Local SEO
CRO, ROI и сърч маркетинг.

ЛЕКЦИЯ #4

Изграждане на фирмена репутация. Брандинг, бранд мениджмънт


Видео 1 - Изграждане на фирмена репутация.

- Брандинг, бранд мениджмънт
- Бранд мениджмънт – дефиниции и описание;
- Бранд журналистиката – дефиниции и описание; бранд и маркетинг, и PR, къде се допират.


Видео 2 - Социалните мрежи като инструмент за управление на репутация и имидж.

- Компоненти на маркетинг фунията
- Маркетинг Фуния (потребителска пътека);
- Какво е маркетинг фуния, от какви фази е съставена и какви типове маркетинг фунии съществуват.

Видео 3 - Компоненти на маркетинг фунията

- Кои са основните компоненти в различните фази на маркетинг фунията;
- Разликите между b2c и b2b маркетинг фуниите;
- Кои са основните разлики в структурата и типа между b2c и b2b маркетинг фуниите.

Видео 4 - Работа със автори на социално съдържание, инфлуенсъри, бранд амбасадори и журналисти.

Видео 5 – Дигитално съдържание

- Изграждане и моделиране на маркетинг пътека / фуния в синергия с авторите на съдържание
- Маркетинг фунии за придобиване
- Маркетинг фунии за активиране
- Маркетинг фунии за монетизация
- Маркетинг фунии за имидж и за влияние

Видео 6 - Медийно съдържание за СМК / СМИ

- Журналистика, дефиниция; PR, дефинитивни моменти.
- Журналистът и СМК / СМИ
- Журналистът не е PR и обратно; разлика м/у работа с публики и с аудитории
- Как журналистът заобикаля пиара? Разследваща журналистика.

Видео 7 - Психологическо и пропагандно съдържание, фалшиви новини, хибридни войни, национална и кибер сигурност

- Пропаганда и PR, прилики, разлики, наследственост;
- Фалшиви новини, Fact Checking инструменти и платформи;
- Работа с експерти, от платформите за Fact Checking; работа с психолози и специалисти по кибер сигурност и национална сигурност.

След завършване студентите ще могат да приложат наученото като:

- Регулатор на бранд репутацията в онлайн бизнес

- Бранд мениджър

- Маркетинг специалист в дигитална агенция, грижещ се за брандинг и PR.

- Консултант в сферата (*след придобиване на години практика).

Мога ли да се запиша само за този курс, а не за цялата програма?

До 12-ти Септември 2023г. ще бъде отворено записването за цялата програма DigitalPRO 5.0, в която се включват всички 25 курса.

След началото на програмата (12-ти Септември), всички курсове ще бъдат отворени за външни участници, които ще трябва да заплатят цена от 300лв за участие във всеки отделен курс.

*Индивидуалните курсове извън програмата на DigitalPRO включват изпит, ако участникът желае да получи Сертификат за допълнителна квалификация от DigitalPRO.

Какво съдържа този курс?

Курсът съдържа обучително съдържание за начинаещи и напреднали, което се провежда само онлайн в платформата на DigitalPRO чрез предварително записани лекции (видео уроци) от лекторите, под формата на презентации и how-to видеа, които показват стъпка по стъпка как се практикува теорията в курса.

Съдържанието на лекциите ще обхване теория, терминология, методология и практически похвати за начинаещи, както и примери и анализи от практиката.

Ще се предаде теория, терминология, методология и практически похвати за напреднали, както и разглеждане на примери от практиката и преподаване на работещи стратегии, тествани от лектора в неговата практика.

Всяка лекция ще бъде разделена на малки видеа по конкретни теми, които ще бъдат подредени в определен ред (playlist), което дава възможност за по-фокусирано предаване на знания от страна на лектора, както и по-лесно консумиране на съдържанието от страна на участника.

Всеки участник ще има достъп до обща Facebook група, в която ще може да задава въпроси по определена тема и да отбележи лектора, към когото се обръща.

Възможността за задаването на въпроси е валидна до края на учебната програма.

Достъп до видеата има всеки, който участва в цялостната програма на DigitalPRO или е закупил съответния единичен курс.

Мога ли да задавам въпроси на лектора?

Да. Всеки участник ще има достъп до обща Facebook група, в която ще може да задава въпроси по определена тема и да отбележи лектора, към когото се обръща.

Възможността за задаването на въпроси е валидна до края на учебната програма.

Също така, към всички 8 основни курса ще се провеждат 4 онлайн уебинара за участниците, където всеки лектор ще има възможност да отговаря на конкретните въпроси по неговите лекции, да разисква теми и да дава обратна връзка.

Докога ще имам достъп до лекциите в курса?

Всеки участник в цялостната програма или в индивидуален курс ще има неограничен достъп до лекциите и ще може да ги гледа неограничен брой пъти в рамките на провеждането на програмата DigitalPRO 5.0.

Достъпът до лекциите ще бъде отворен до 31.10.2023г, като след това достъпът до тях се спира заради предстоящо обновяване на съдържанието в курсовете.

Всеки участник ще има възможност да поднови своето участие в цялостната програма с -50% отстъпка и ще получи достъп до обновените лекции и предстоящи нови курсове.

Момчил Марчев

Marketing Manager @ Extreme Advertising

Момчил Марчев се занимава активно с дигитален маркетинг от 2006г., от 2010-та и с управление на онлайн репутация.

Работил е по маркетинг и рекламни кампании на популярни брандове от секторите имоти и строителство, туризъм и транспорт, сигурност и застраховане, медицина и др.

Бил е жури на награди за дигитален маркетинг и уеб развитие, също лектор на събития за маркетинг и реклама. Консултира редица водещи, онлайн медии в България за успешното им дигитално присъствие.

В частност, често помага с експертно мнение, за по-точно отразяване в самите електронни медии, на обществено значими казуси/теми свързани с имидж, репутация, бранд.

Цена: 300 лв.

  • 7 часа продължителност
  • Видео уроци
  • Презентации за сваляне

Стани DigitalPRO!

Стани дигитален маркетинг специалист с помощта на знанията на едни от най-опитните маркетинг професионалисти в България!

ЗАПИШИ СЕ СЕГА

Be Digital. Be PRO!

последвай ни

Свържете се с нас:
0896 235 344