Facebook Ads Маркетинг

Научи всички новости, промени и тънкости във Facebook и ги приложи на практика, за да развиеш своя онлайн бизнес и да печелиш повече чрез ефективни рекламни кампании.

Достъп до31.10.2024
(4.9)

Цели на курса

В този курс ще научиш:


- Новости и промени в платформата за 2021&2022 и как да се адаптираш към тях.
- Успешни примери и уроци oт 10 год. Oпит на лектора с клиенти и лични проекти в сектори Ecommerce, Lead Generation, App marketing
- Рекламни стратегии, генерирали милиони в продажби
- Психологическите похвати и модели във Facebook Маркетинга - поведение на потребителите
- Как да използваме ефективно и в синергия основните инструменти - Fb страница, група, рекламен акаунт
- Видoве кампании, pixels, аудитории, таргетиране, ремаркетинг, фунии, статистика, оптимизация
- Конкретни примери от практиката за успешни Facebook Кампании (ad > landing page > purchase/lead)
- Уроци от експерти, които споделят своя опит и работещи стратегии. Интервю с експерта Molly Pittman
- Ръководство за намиране на работа/стаж за начинаещи без опит/портфолио

Информация за курса

Курсът е съставен от Видео Уроци

Изпит и Сертификат

*Индивидуалните курсове извън програмата на DigitalPRO включват изпит, ако участникът желае да получи Сертификат за допълнителна квалификация.

*Полагането на изпит е по желание на участника.

*Изпитът се полага след официалната дата за край на курса


Всеки индивидуален курс предоставя обучителен материал, комуникация с лектора и участие в обща Facebook група.

Начало на курса

Официалната дата за начало и край на курса важи само за курсисти в пълната програма на DigitalPRO!

Участници, закупили индивидуален курс, разполагат с достъп до лекциите веднага.

Допълнителни ъпдейти към видеата ще бъдат представени от лектора след официалната дата за начало на курса и всички участници ще бъдат уведомени за обновленията.

Неограничен достъп до 31.10.2024г

Всеки участник, закупил индивидуален курс от програмата, разполага с неограничен достъп до лекциите и ще може да ги гледа неограничен брой пъти в РАМКИТЕ на провеждането на DigitalPRO 6.0.

Лекциите ще са отворени за гледане до 31.10.2024г, като след това достъпът до тях се СПИРА заради предстоящо обновяване на съдържанието в курсовете.

За Начинаещи

- За начинаещи, които прохождат в сферата на Facebook маркетинга и имат нужда от конкретни процеси, които да следват;

За Средно напреднали

- За средно напреднали, които искат да обновят своите знания и научат повече стратегии и тактики за успешна Facebook реклама;

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТ:

1/ Какви са психологическите похвати във Facebook Маркетинга - мислене и поведение на потребителите в социалните мрежи;

2/ Какви са основните инструменти във Facebook Маркетинга - Facebook страница, Facebook група, Facebook рекламен акаунт и как да ги използваме ефективно

3/ Кои са основите на рекламата във Facebook - видове рекламни кампании, Facebook пиксел, потребителски аудитории, ремаркетинг

4/ Кои са тънкостите на рекламата във Facebook и инструменти за напреднали

ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ:

1/ Да разгледат примери от практиката за успешни Facebook кампании;

2/ Да упражнят писане на ангажиращи текстове за реклами и да създадат ефективни постове и дизайни;

3/ Да създадат собствен тестов Facebook акаунт, където да се тестват научените теоретични знания.

4/ Да тестват инструменти за напреднали - Facebook Manual Bidding, Messenger Bots, Dynamic Facebook Remarketing;

ЛЕКЦИЯ #1

Лекция 1 - Основни обекти и настройки за реклама във Facebook

Видео 1 - Програма и лектор на курса

- Теоретични видеа с информация
- Моят опит през призмата на теорията и практиката
- Кратки “How To” видеа с цел прилагане
- Домашни с цел сухи тренировки

Видео 2 - Creative vs Performance

- Каква е разликата между Creative и Performance специалист във Facebook
- Какъв начин на мислене трябва да развивате за развитие

Видео 3 - Етапи на развитие

- Конкретни съвети от лектора за развитие на вашият личен професионален етап е на НАЧИНАЕЩ
- Конкретни съвети от лектора за развитие, ако вашият личен професионален етап е на НАПРЕДНАЛ
- Конкретни съвети от лектора за развитие, ако искате да стартирате нов бизнес
- Конкретни съвети от лектора за развитие, ако вече имате опериращ бизнес

Видео 4 - Facebook Речник

- Най-често използваните думи & абревиатури в този курс

Видео 5 - Новости и данни за Facebook

- Полезни статистики
- Работещи практики през 2020г
- Новости и промени в платформата

Видео 6 - Личен профил

- Kакво представлява Личният профил като обект от Facebook екосистемата
- Sъвети как да използвате личния си профил в началото на своя кариерен път, за да изградите личен бранд/доверие в хората

Видео 7 - Facebook група

- Kакво представлява Facebook групата като обект от Facebook екосистемата
- Oсновни функционалности на групата и как да я използваме ефективно


Видео 8 - Бизнес страница

- Kакво представлява Бизнес страницата като обект от Facebook екосистемата
- Oсновни функционалности на Бизнес страницата и как да я използваме ефективно

Видео 9 - Рекламен акаунт и Бизнес мениджър

- Kакво представлява Рекламният акаунт като обект от Facebook екосистемата
- Kакво представлява Бизнес мениджърът като обект от Facebook екосистемата

Видео 10 - Управление на рекламен акаунт

- Oсновни функционалности на Рекламния акаунт и как да го настроим и използваме правилно
- Обяснение на Help Center, Charts, History, Inspect, Export & Import Campaigns

Видео 11 - Управление на Бизнес мениджър

- Oсновни функционалности на Бизнес мениджъра и как да го настроим и използваме правилно
- Верификация на Мениджър и Домейн

Видео 12 - Facebook Ads Policy

- какво всъщност се случва, когато не спазваме правилата на Facebook
- съвети за дълъг живот на рекламен акаунт

Видео 13 - Как да не ни блокира Facebook

- 5 важни неща, които да направим, за да не ни блокира Facebook

Видео 14 - Facebook Algorithm

- Какво представлява и как работи Newsfeed Algorithm
- Какво представлява и как работи Ads Algorithm
- Съвети от Facebook за това как най-оптимално да използваме техния алгоритъм
- Съвети от лектора за използването на Ads Algorithm

Видео 15 - Приливи и Отливи

- Как резултатите на рекламите се променят без да сме правили нищо

Видео 16 - POWER 5

- 5 конкретни съвета от Facebook за оптимални резултати

Видео 17 - Facebook Pixel & SDK

- Какво представлява Facebook pixel-ът и как помага на бизнесите със собствен уебсайт
- Какво представлява Facebook SDK и как помага на бизнесите със собствено мобилно приложение

Видео 18 - Facebook Pixel and Events Setup

- Как да настроим Facebook pixel (3 начина)
- Как да настроим лесно Facebook events без програмист

Видео 19 - Auto Advanced Matching

- Как да настроим автоматичното събиране на данни в рекламния акаунт
- Как тези данни оптимизиран ефективността на нашите реклами

Видео 20 - Conversion API

- Какво представлява Conversion API (най-голямата новост на Facebook за 2020г)
- Как тази нова промяна ще се отрази на резултатите на нашите реклами и данни

ЛЕКЦИЯ #2

Структуриране на кампания и видове реклами според целта


Видео 21 - Структура на Кампания

- Каква е структурата на Facebook рекламната кампания
- Кои са елементите на Facebook кампанията

Видео 22 - Facebook Bidding

- Кои са начините на участие в аукцията с рекламодатели
- Възможни варианти за контрол на цена на реклама и оптимизация
- Какво са Lowest Cost, Cost Cap, Bid Cap и как да ги използваме

Видео 23 - ABO & CBO кампании

- Какво са ABO & CBO кампаниите и как да ги използваме
- Плюсове и минуси
- Как и кога да ги използваме

Видео 24 - Видове реклами според целта

- Най-използвани видове реклами
- Кога и кои реклами да използваме
- Настройка на различни видове реклами

Видео 25 - Формати реклами според дизайна

- Какво и как се настройва Image рекламата
- Какво и как се настройва Video рекламата
- Какво и как се настройва Carousel рекламата
- Какво и как се настройва Collection рекламата
- Какво и как се настройва Instant Experience рекламата
- Какво и как се настройва Video Slideshow рекламата
- Какво и как се настройва Post ID рекламата

Видео 26 - Dynamic Creative

- Какво е Dynamic Creative и как да го използваме правилно
- Примери и резултати

Видео 27 - Ad placement

- Настройка на местоположение на рекламата
- Най-новата промяна за промяна на дизайн спрямо мястото на рекламата

Видео 28 - UTM Analytics

- Какво са UTM линкове и защо са важни за нашите рекламни кампании
- Как се създават и как да ги използваме за създаване на аудитории

Видео 29 - Dynamic Ads

- Какво са Dynamic Ads и защо са полезни
- Настройка на Dynamic Ads

Видео 30 - Product Catalog

- Какво е Product Catalog и защо е нужен
- Настройка на Product Catalog

Видео 31 - Campaign Setup

- Как лесно и бързо да управляваме рекламните кампании
- Правилно наименуване на рекламите за лесен анализ и управление

Видео 32 - Custom Audiences

- Какво са Custom Audiences
- Видове Custom Audiences
- Кои Custom Audiences да настроим преди старт на кампания
- Настройка на Custom Audiences

Видео 33 - Lookalike Audiences

- какво са Lookalike Audiences
- видове Lookalike Audiences
- кои Lookalike Audiences да настроим преди старт на кампания
настройка на Lookalike Audiences

Видео 34 - Saved Audiences

- какво са Saved Audiences
- Настройка на Saved Audiences

ЛЕКЦИЯ #3

Дизайн, Copywriting, Проучване и ПланиранеВидео 35 - Design Fundamentals

- Интересни факти за потребителското поведение във Facebook
- Aнатомия на Facebook рекламата
- Вариация и Концепция (разлики и кога и за какво да ги използваме)
- Закони за ефективен дизайн
- Източници на вдъхновение (полезни линкове)
- Интересни факти за потребителското поведение във Facebook
- Анатомия на Facebook рекламата
- Вариация и Концепция (разлики и кога и за какво да ги използваме)
- Закони за ефективен дизайн
- Източници на вдъхновение (полезни линкове)

Видео 36 - Ad Fatigue

- какво представлява Ad Fatigue
- проблемите от Ad Fatigue
- съвети за решаване на проблема Ad Fatigue

Видео 37 - Примерни дизайни на реклами спрямо контекст и етап на фунията

- Benefit-Centric Design
- Result-Centric Design
- Attention-Centric Design
- Proof-Centric Design
- Urgency-Centric Design
- Objection-Centric Design
- User-Centric Design
- Story-Centric Design
- Context-Centric Design
- Branding-Centric Design
- Community-Centric Design
- Experience-Centric Design

Видео 38 - Video Ads Fundamentals

- Интересни факти за видеото като формат
- 2 seconds view и ThruPlay оптимизация
- Video Slideshow Ads
- Video Templates Ads
- Съвети от Facebook за създаване на видео
- Как се прави Storyboard на видео, което ангажира

Видео 39 - Профил на клиент

- Какво са Емоционални мотиватори за влияние
- Какво са Функционално мотиватори за влияние
- Как да преборим възраженията на клиентите

Видео 40 - Copywriting Framework


- 4-те части на ефективното Sales Copy
- Задължителни характеристики за всяка от 4-те части
- Short & Long Sales Copy

Видео 41 - Design Framework

- Процес за създаване на атрактивен дизайн
- Design Brief за лесна и бърза комуникация с дизайнер
- Design Report за проследяване на резултати

Видео 42 - Research Frameworк

- Процес за проучване на конкуренти и клиенти
- Какво е Audience Insights и как да го използваме
- Какво е Ad Library и как да го използваме
- Инструменти за “шпиониране” на работещи реклами и тяхното таргетиране


Видео 43 - Planning Framework

- Процес за правилно планиране на рекламна кампания
- 10-те фази за планиране
- Как да сметнем бюджета за нашата кампания с бюджетен калкулатор
- Планиране спрямо целите на кампанията

ЛЕКЦИЯ #4

Facebook фунии, Таргетиране, Репорти и AttributionВидео 44 - Funnel Framework

- Процес за създаване на успешни рекламни фунии за B2C и B2B

Видео 45 - B2C фуния


- Конкретен процес за създаване на фуния за B2C в 2 варианта
- Какви типове реклами и аудитории да се използват на всяка фаза от фунията

Видео 46 - B2B фуния

- Kонкретен процес за създаване на фуния за B2B
- Kакви типове реклами и аудитории да се използват на всяка фаза от фунията

Видео 47 - Targeting Framework

- Процес за правилно таргетиране на реклами
- Настройка на таргетиране
- TOFU, MOFU и BOFU аудитории за таргетиране
- Директни реклами за нови клиенти
- Ремаркетинг реклами за подсещане

Видео 48 - Facebook Reports

- Създаване на специализирани репорти за анализ на реклами
- Базови и важни статистики и тяхното значение
- Сегментиране на данни спрямо демографски характеристики и устройства
- Image report (репорт и статистики за реклама с изображения)
- Video report (репорт и статистики за реклама с видео)
- Funnel report (репорт и статистики за ефективността на рекламната фуния)
- Ratio report (репорт и статистики за проблемите във фунията)
- Revenu report (репорт и статистики за приходите от фунията)

Видео 49 - Facebook Attribution

- Как Facebook отчита данните за нашите реклами
- Видове attribution (view-through & click-through)
- Новата промяна от страна на Facebook
- Как да анализираме Attribution данните и да правим изводи

ЛЕКЦИЯ #5

Тестване, Анализиране, Оптимизиране и СкалиранеВидео 50 - T*A*O*S Framework


- Testing Framework (рекламна структура за тестване)
- Analyses Framework (процес за анализиране на резултати)
- Optimization Framework (насоки за оптимизиране на база данни)
- Scaling Framework (насоки за скалиране на кампанията)

Видео 51 - Testing Framework

- Процеси за правилно тестване на рекламни кампании
- 2 работещи вида тестване спрямо структура на кампания (CBO & ABO testing)
- 2 работещи подхода спрямо структура на Adset (Dynamic Creative & Isolated testing)
- Примери и съвети


Видео 52 - Analysis Framework

- Процес за правилно анализиране на рекламни кампании
- Анализ на Image/Video репорт за ефективността на рекламата
- Анализ на Funnel и Ratio репорт за ефективността на фунията
- Използване на Benchmark данни за индустрията, с които да сравняваме

Видео 53 - Optimization Framework

- Процес за правилно оптимизиране на рекламни кампании
- Здравословен статус на реклама
- Кога да спрем рекламата
- Кога да тестваме ново изображение или текст в рекламата
- Кога да променим таргет аудиторията на рекламата
- Кога да правим промени по офертата или целевата страница

Видео 54 - Scaling Framework

- Процес за правилно скалиране на рекламни кампании
- Ветикално скалиране на рекламата
- Хоризонтално скалиране на рекламата
- Потенциални проблеми при увеличение на бюджет и решения

Видео 55 - Facebook Hacks

- Тънкости и хакове в платформата
- Wi-Fi таргетиране
- UTM Audiences от различни трафик източници
- Специфично таргетиране с интереси, локация и потребителско поведение

ПРАКТИКА

ПРАКТИЧЕСКИ ВИДЕА

НОВОСТИ 2021/2022

След завършване студентите ще могат да приложат наученото като:

- Успешен собственик на съществуващ или бъдещ онлайн бизнес;

- Дигитален Account Manager в дигитална агенция;

- Facebook Маркетинг специалист в дигитална агенция, startup или голяма компания;

- Facebook Маркетинг специалист на свободна практика;

Мога ли да се запиша само за този курс, а не за цялата програма?

Да.

Индивидуалните курсове извън програмата на DigitalPRO включват изпит, ако участникът желае да получи Сертификат за допълнителна квалификация.

Какво съдържа този курс?

Курсът съдържа обучително съдържание за начинаещи и напреднали, което се провежда само онлайн в платформата на DigitalPRO чрез предварително записани лекции (видео уроци) от лекторите, под формата на презентации и how-to видеа, които показват стъпка по стъпка как се практикува теорията в курса.

Съдържанието на лекциите ще обхване теория, терминология, методология и практически похвати за начинаещи, както и примери и анализи от практиката.

Ще се предаде теория, терминология, методология и практически похвати за напреднали, както и разглеждане на примери от практиката и преподаване на работещи стратегии, тествани от лектора в неговата практика.

Всяка лекция ще бъде разделена на малки видеа по конкретни теми, които ще бъдат подредени в определен ред (playlist), което дава възможност за по-фокусирано предаване на знания от страна на лектора, както и по-лесно консумиране на съдържанието от страна на участника.

Всеки участник ще има достъп до обща Facebook група, в която ще може да задава въпроси по определена тема и да отбележи лектора, към когото се обръща.

Възможността за задаването на въпроси е валидна до края на учебната програма.

Достъп до видеата има всеки, който участва в цялостната програма на DigitalPRO или е закупил съответния единичен курс.

Мога ли да задавам въпроси на лектора?

Да. Всеки участник ще има достъп до обща Facebook група, в която ще може да задава въпроси по определена тема и да отбележи лектора, към когото се обръща.

Възможността за задаването на въпроси е валидна до края на учебната програма.

Също така, към всички 8 основни курса ще се провеждат 4 онлайн уебинара за участниците, където всеки лектор ще има възможност да отговаря на конкретните въпроси по неговите лекции, да разисква теми и да дава обратна връзка.

Стилиян Запорожанов

Co-Founder @ DigitalPRO

Стилиян Запорожанов е онлайн предприемач и Facebook специалист с 9 години практически опит.

Неговото дигитално приключение започва през 2012г.  като първия маркетинг специалист в екипа на pCloud.com. През лятото на 2013г. с брат си създават Zapomedia.com (дигитална маркетинг агенция), с която са работили по общи проекти с Наталия Кобилкина, фитнес модела Лазар Ангелов, мотиватора Юли Тонкин и ecommerce брандове в различни сфери като Teodor (мода), Vikiwat (електроника), Ofertomed (здраве) и др.

През 2014г. екипът на Zapomedia стартира платформата Oba.bg (платформа за онлайн обучения за маркетинг & бизнес), с която за периода от 3 години над 2,000 души са преминали през платени Facebook обучения. Едни от компаниите, които са се доверили на неговия опит чрез обучения и консултации, са: Pfizer, Forbes Bulgaria, SoftUni, Банка ДСК, Grazia, EO Dent, Runners и др.

От края на 2016г. със своя екип активно разработват:
- 3 собствени онлайн магазина
- DigitalPRO - онлайн програма по дигитален маркетинг
- InvestPRO - oнлайн програма по лични финанси и инвестиции
- SalesPRO - онлайн програма по продажби и меки умения


Стилиян е организатор на първата Facebook конференция в България - F5, и създател на първия и най-продаван онлайн курс за Facebook Маркетинг в България.

Стилиян е лектор на курса Facebook Ads Маркетинг.

Оценки на участници

4.9 / 5
(726)
(67)
(23)
(3)
(0)

Отзиви на участници

Димитър Мизов

Опитен лектор, както и много добре издържан и подробен курс.

Габриела Иванова

Разбиващ курс! Всеобхватен, практически насочен и изключително полезен! Благодаря!

Ивалина Петрова

Курса по Facebook marketing е изключително полезен, много добре структуриран и изпълнен с качествено съдържание. Лектора се е погрижил, да предаде максимум стойност, примери от практиката, готови темплейти за ефективна работа и бърза обратна връзка при възникнали въпроси. Препоръчвам курса, а и цялата програма на DigitalPro!

Теодора Йонтова

Необходим курс за всеки, който иска да се научи как да работи и да оптимизира процеса на рекламиране във FB. Лекторът е изключителен професионалист - практик, който дава собствено ноу-хау за работа, практични съвети и много добавена стойност.

Камелия Кръстева

Най-добрият курс по Фейсбук маркетинг на световно ниво! Много подробен и обяснителен. А темплейтите са златен ресурс, който всеки трябва да има :) Благодаря, Стенли :)

Светлозар Дулев

Доста пари съм изхарчил за курсове по Facebook маркетинг, но за мен този курс е безценен. И препоръчвам на всеки, който търси практичност да закупи курса, да го гледа и да го прилага. Поздравявам Стилиян за старанието, което положи и за знанията, които сподели с нас.

Теменуга Вацова

Много полезен курс. Доста богата информармация като обем и качество предложи Стилиян. Впечатлена съм от систематизирания подход, който е изключително практически насочен и базиран на много опит. Хубаво е, че се разглеждат и най-новите и актуални трендове в областта на ФБ. Благодаря за отзивчивостта и успех!

Денислав Пенчев

От всички курсове, на които съм участвал на този нямам нито една забележка. Теорията се поднася както поднос с екзотична храна в центъра на Париж, а за практиката на Стенли - ще е обидно за него, ако го коментирам.

П. Антонова

Нямам такива. Материалът беше поднесен отлично. Нещо повече - бяха дадени много и конкретни примери от личния опит на лектора. Към нас, хората на живо, често бяха задавани въпроси относно това какво бихме направили в определена ситуация или казус, както Стилиян обича да казва, с цел практическа насоченост на придобитите знания.

Т. Георгиева

Стилиян, както винаги, се раздаде на макс. Освен лекциите имаше записани и много полезни допълнителни видео уроци. Изключително добре направени презентации с текстово описание на най-важните неща, така че не беше нужно постоянно да се водят бележки. Много ми хареса и това, че имах възможност да чуя на записа почти всички въпроси и отговори.
От всички модули дотук този е най-добрият. А от всички обучения на Стилиян, на които съм била (Онлайн курса за FB, Първата FB академия), това ми даде най-пълна представа за цялостната картина на рекламирането във FB. Уникално полезно!

С. Райкова

Много добре поднесена и ясна информация, обяснения за функциите, страхотни презентации, от които винаги има как да си помагаме и за в бъдеще, повтаряне на много от съкращенията в контекст, така че да не се налага да ги наизустяваме, обяснения дори със схеми, уточнения и препратки към други модули. Най-важното обаче беше, че ни показа взаимовръзките и "цялата картина", как да гледаме и анализираме един бизнес, и че никога не трябва да спираме да работим върху него и да се опитваме постоянно да го развиваме. Благодаря!

Л. Стоянова

Никакви препоръки. Просто са прекалено малко 6 лекции за разучаването на всички възможности за рекламиране във Фейсбук в подробност. Информацията беше поднесена много смилаемо, дори и за начинаещи. Получихме максимума знания, който е възможно да бъде получен за толкова кратко време. Благодарности за старанието на лектора! Оценявам!

С. Марковска

Информацията беше поднесена разбираемо. Вероятно за някой съвсем начинаещ информацията и редът на поднасяне биха го затруднили, но просто материалът е много и не е никак лесен.
За мен лично беше най-трудният модул, макар че съм била и на Бизнес Академията. Може би просто го подцених или се надцених :D

Ц. Цветков

Беше велик! Много ми хареса, че между лекциите и след края, когато разглеждаше case studies на участниците, го правеше с микрофон, което даде възможност и на нас, които сме online, да научим някои хакове. Благодаря от сърце! Беше страхотно!

П. Бобева

Оценката ми за съдържанието и представянето на лекциите е отлична. Стилиян даваше много примери и допълнително отговаряше на всичките ни въпроси в групата.

Р. Петрова

Нямам никакви забележки. Всичко беше представено по невероятно достъпен начин. Прекрасен метод на преподаване, съчетан с внимание и много отделено време в съвети и коментари в помощ на всички участници в курса.

Т. Йорданова

Много високо ниво! Благодаря! Препоръки - да се увеличи времето на този модул с още седмица поне, Стенли знае много и, ако имаше още време, щяхме да научим още :)

К. Русева

За мен всичко беше супер, може би на хората, които не са се занимавали, им е дошло малко по-сложно като материал, но просто времето е ограничено.

М. Вацева

Всичко беше на изключително ниво.

Ф. Ауад

Както биха се изразили колегите от работа: "Лекторът е ТОП!"

А. Върбанова

Нямам абсолютно никакви, всичко беше структурирано, целенасочено и разбираемо.

Р. Ганджова

Да не ни подценява и да дава нещата за напреднали. :)

Г. Георгиева

Много добре организирано представяне на информацията. Много логично, с надграждане.

Г. Евтимова

Представянето на лектора беше отлично. Надмина очакванията ми.

Е. Илиева

Като цяло намирам лекциите за добре структурирани и правилно поднесени.

Т. Китаева

Доволна съм от поднасянето на информацията - на достъпен език и с примери.

П. Маринов

Да продължава в същия дух!

Ана Стоицев

Курсът Facebook ads изглежда застрашително, когато се изправяш за първи път пред тази материя, но с изненада открих колко последователно и систематизирано може да се представят нещата, така че да бъдат разбрани и от напълно начинаещи. Смятам, че курсът ми даде основа, която да надграждам с времето и определено бих се връщала към видеата и практическите показвания на настройките, когато ми се наложи да правя рекламните кампании сама.

Ани Бобева

Стилиан е много завладяващ лектор и си личи огромното му желание да предаде знанията си и да надгражда постоянно. Неговият курс го изгледах 2 пъти (засега) и всеки път откривам нещо ново. Предложените стратегии са моментно приложими и с внимателно следене и структуриране - много работещи.

Анита Иванова

Курсът по Facebook Ads е изключително подробен, засяга почти всички теми (едва ли има курс, който може да обхване всички въпроси, свързани с Фейсбук). Всичко е обяснено много добре.

Бисерка Виделова

Информацията в курса е структурирана много добре. Изключително полезни са видеата "Как да" /специално за начинаещи/. Споделените примери дават допълнителна яснота за по-лесно разбиране на теорията. Лекторът така увлекателно говори, че с нетърпение очакваш да гледаш следващото видео. Препоръчвам на всеки, който иска да се занимава с реклама във Фейсбук, да не се колебае, а да изгледа този стойностен курс.

Ванеса Йорданова

Това е курс, който ви дава уникална стойност! Имате възможност напълно сами да организирате времето си, което е изключително удобно. Всички материали, които са ви нужни за понататъшното ви развитие като маркетинг специалисти са предоставени и са лесни за използване

Георги Аркумарев

Силно препоръчвам обучението "DIGITAL PRO". Курсът е достатъчно изчерпателен, за да даде много над основното ниво!

Ивайло Ангелов

Курсът ми беше изключително полезен, тъй като имаше не само комплексна "разходка" във всички функционалности на платформата, ами и чисто маркетингови съвети, както и готови frameworks, които са изключително полезни за проучвания, анализ и скалиране на вече работещи кампании.

Лидия Вълчева

Курсът е задълбочен, детайлен, последователен и интересен. Лекторът предоставя класически принципи и приложението им, теория и практика, възможни направления за развитие и най-актуални промени, примери от личен опит.

Лора Василева

Курсът е страшно обширен и детайлен, и ако някой се интересува как точно може да използва този инструмент, е попаднал на страхотно място. Благодаря за изчерпателната информация!

Мартина Неделчева

Въпреки, че нямах възможност да се подготвя за изпита, успях да го взема. Структурата на курса е подробна, а видео уроците са доста полезни.

Мартина Неделчева

Въпреки че нямах възможност да се подготвя за изпита, успях да го взема. Структурата на курса е подробна, а видео уроците са доста полезни.

Милен Димитров

Курсът е представен на достъпен език, макар и материята да е много трудна. Лекторът обяснява много професионално, дава примери от неговата практика, съветва какво да правим и какво да не правим. След курса, а и по време на него, нямате търпение да изтествате нещата, които сте научили. Изгледах курса много бързо и с голям интерес.

Милена Петкова

Изключително добро съотношение цена/качество. Информацията, която се предоставя е практична, лесносмилаема и много полезна. Лекторите са всеотдайни и отворени за комуникация по всяка тема, която вълнува курсистите.

Пламена Тончева

Курсът е изключително детайлен както в техническо, така и в стратегическо отношение. Дори за мен като офлайн маркетолог с висше образование по специалността и 15 г. опит този курс разкри нови хоризонти и ми беше изключително полезен. Още в началото изпъква експертизата на лектора. Няма баластра, няма една излишна думичка, огромен обем от знания straight to the point. Моите адмирации! Нямам никакви съмнения, че съм направила правилния избор с DigitalPRO.

Цонка Павлова

Тъй като съм доста креативен човек, мисълта за този модул малко ме напрягаше. Стенли буквално ме "настърви" да акцентирам и върху performance частта. Смея да твърдя даже, че в момента ми е по-голямата страст, което е огромна изненада /разбира се приятна/ за мен. Адмирации за Стенли и това абсолютно дигитално "бижу"!

Юлия Лукова

Чудесен курс! Много добре структуриран с точна и ясна информация. Най-доброто, на което съм попадала.

Цена: 300 лв.

  • 32 часа продължителност
  • Видео уроци
  • Презентации за сваляне
  • "How to" видеа

Цена:300 лв.

Купи видео запис

Стани DigitalPRO!

Стани дигитален маркетинг специалист с помощта на знанията на едни от най-опитните маркетинг професионалисти в България!

ЗАПИШИ СЕ СЕГА

Be Digital. Be PRO!

последвай ни

Свържете се с нас:
0896 235 344